Uppsägningstid vid "svart" andrahandsuthyrning

Min dotter hyr en lägenhet i andra hand svart, sen en och en halv månad tillbaks. Hon har fortfarande inte fått skriva på ett avtal som hon bett om. Nu har hon som står för kontraktet sagt upp lägenheten hos sin hyresvärd. Måste min dotter betala för 3 månader till? Hon vill nu bara ha 1 månads uppsägning och flytta.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett hyresavtal måste inte upprättas skriftligt, utan ett muntligt avtal gäller lika mycket. Om hyresgästen eller hyresvärden begär att få skriva på ett avtal ska det dock göras, enligt 12 kap. 2 § jordabalken. Att personen som hyr ut lägenheten vägrar skriva avtal leder inte till några sanktioner enligt jordabalkens bestämmelser, utan då får hyresgästen föra talan vid domstol och yrka förpliktande för motparten att vid vite fullgöra sin skyldighet att upprätta skriftligt avtal. Detta kanske inte spelar någon roll för din dotter i nuläget, eftersom hon vill flytta.

Enligt 12 kap. 5 § jordabalken får en hyresgäst alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Den kortaste uppsägningstiden enligt lagen är alltså tre månader, vilket även gäller för din dotters och hennes hyresvärds muntliga hyresavtal. Att lägenheten hyrs ut svart har ingen betydelse för giltigheten för dotterns och kontraktsinnehavarens avtal.

Det finns vissa undantag när ett hyresavtal kan upphöra utan uppsägningstid. Det gäller främst situationer när lägenheten är skadad eller bristfällig, men också den situationen att en hyresgäst hyr ut sin lägenhet i andra hand utan tillstånd från hyresvärden, enligt 12 kap. 42 § första stycket punkt 3 jordabalken. Din dotter kan därför prova med att säga till kontraktsinnehavarens hyresvärd att lägenheten hyrs ut svart. Om hyresvärden då väljer att säga upp kontraktsinnehavaren omedelbart har inte din dotter heller rätt att bo kvar, och då behöver hon inte betala hyra för fler månader. Enligt lagen måste dock hyresvärden ge hyresgästen viss tid på sig att ansöka om att få hyra ut lägenheten i andra hand, innan hyresvärden får lov att säga upp avtalet. Enligt ett avgörande från hovrätten är 9 dagar inte tillräckligt lång tid (se RH 1999:134). Din dotter bör därför vara beredd på att tvingas betala hyra i alla fall någon månad till.Med vänlig hälsning,

Caroline OravaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”