Uppsägningstid vid privatuthyrning av bostad

2021-01-27 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Vi hyr en del av en privat villa. Den andra delen hyrs av annan person.Den personen har inget kontrakt. Vi har ett kontrakt där vi blivit uppsagda till 210801 vilket vi accepterat eftersom uppsägningen följer avtalet.Nu skulle vi vilja flytta tidigare då vi redan nu fått ett annat boende. Måste vi tacka nej till det för att vi sitter fast till 210801? Eller kan vi säga upp oss under uppsägningstiden och vilken uppsägningen gäller då från vårt håll?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni hyr en del av en privat villa blir lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) aktuell, såtillvida att ni ej hyr huset för fritidsändamål (1 § privatuthyrningslagen).

Uppsägningstid vid privatuthyrning av bostad

I likhet med hyreslagen (gäller vid sidan om privatuthyrningslagen och för hyresrätter) är det möjligt att avtala om annat om det är till hyresgästens fördel (2 § privatuthyrningslagen). Ett hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, dock kan ett sådant avtal även sägas upp före den bestämda tidpunkten (3 § första stycket privatuthyrningslagen).

Oavsett vad som har avtalats mellan er har du som hyresgäst rätt till en månads uppsägningstid, medan din hyresvärd har tre månaders uppsägningstid (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Här gäller alltså att din hyresvärd kan säga upp ditt kontrakt till upphörande med en uppsägningstid om 3 månader, medan du kan säga upp det till upphörande med en månads uppsägningstid. Detta gäller oberoende av vad ni har avtalat om. Lagen är tvingande (går ej att avtalas bort om det inte är till hyresgästens fördel). Säger ni upp avtalet för upphörande idag (27 jan 2021) kommer avtalet att upphöra att gälla vid månadsskiftet feb/mars. Ni kan alltså vara ute ur bostaden om ungefär en månad om ni så vill!

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (719)
2021-10-13 Hur länge får man hyra ut en bostadsrätt och hyresrätt i andra hand?
2021-10-11 Har ägaren av en lägenhet som hyrs ut i andra hand rätt att säga upp kontraktet i förtid?
2021-10-11 Hur lång är uppsägningstiden på en bostadsrätt?
2021-10-06 Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning

Alla besvarade frågor (96356)