Uppsägningstid vid muntliga hyresavtal

2019-10-10 i Hyresrätt
FRÅGA
HejJag och min fru är inneboende hos en vän till oss. Vi hyr en del av ett stort hus som vår vän äger. Han bor i ena delen och vi andra delen. Bott så i cirka 3 år. Vi har inte skrivit något hyreskontrakt utan enbart muntligt avtal. Nu han vår vän blivit sambo och dom bor tillsammans i vår väns del av huset. Hur lång är uppsägningstiden från vår väns sida om han vill säga upp oss. Kan tilläggas att vår vån står som ensam ägare av huset.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!

Jag vill först bara påpeka att det inte finns några formkrav för hyresavtal. Det är därmed fullt tillåtet med muntliga avtal. Ur bevissynpunkt skulle jag ändå råda dig att framöver säga till att avtalet är skriftligt. Det kommer då att underlätta vid utredningen av vilka villkor som gäller etc..

Vilken lag gäller?

Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad kan bli relevant i ditt fall eftersom din vän hyr ut en del av huset, vilket han äger, till er. Den delen av huset som hyrs ut ses som en bostadslägenhet i och med att ni använder det som bostad (12 kap. 1 § Jordabalken jämte 1 § lag om uthyrning av egen bostad).

Dock ska det påpekas att om det inte är första gången som din vän hyr ut bostaden så gäller istället den s.k. hyreslagen (12 kap. Jordabalken). Om din vän hyr ut flera rum eller flera bostäder så gäller endast lag om uthyrning av egen bostad på den första uthyrningen, och på de andra uthyrningarna så gäller istället hyreslagen.

Eftersom det saknas information för att jag ska kunna fastställa vilken av lagarna som gäller i ditt fall så kommer jag härefter att utgå först från lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad och därefter hyreslagen.

Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad

Jag antar att ni inte avtalat om någon bestämd hyrestid eftersom du har inte nämnt något om att hyresavtalet löper på bestämd tid. I sådant fall gäller hyresavtalet på obestämd tid och måste sägas upp för att upphöra att gälla (3 § första stycket lag om uthyrning av egen bostad).

Om din vän vill säga upp hyreskontraktet är uppsägningstiden tre månader, om ni inte avtalat om att en längre uppsägningstid ska gälla.

Även du och din fru kan säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla. Ni kan säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Uppsägningstiden är alltså en månad för er som hyresgäster (3 § andra stycket lag om uthyrning av egen bostad).

Hyreslagen

Om ni inte avtalat om någon hyrestid så ska hyresavtalet sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § första stycket JB). Uppsägningstiden är då tre månader för hyresavtal som avser en bostadslägenhet (12 kap. 4 § första stycket JB).

Det finns även möjlighet för dig som hyresgäst att säga upp hyresavtalet att gälla. Uppsägningstiden är tre månader oavsett vilken hyrestid eller uppsägningstid som avtalats (12 kap. 5 § första stycket JB).

Sammanfattning

Om din vän vill säga upp hyresavtalet att gälla är uppsägningstiden tre månader enligt båda lagarna. Om du skulle vilja säga upp hyresavtalet är uppsägningstiden antingen en månad eller tre månader beroende på vilken lag som gäller, med hänvisning till det jag redovisat ovan.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1536)
2020-02-16 Har en hyresvärd rätt till en reservnyckel?
2020-02-13 Vad gör jag om min hyresvärd inte uppfyller sina skyldigheter angående lägenhetens standard?
2020-02-12 Säga upp hyresavtal av bostad i förtid
2020-02-11 När kan jag slänga hyresvärdens saker efter han har förverkat sitt hyreskontrakt?

Alla besvarade frågor (77126)