Uppsägningstid vid hyresavtal på bestämd tid

2017-08-16 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hejsan!Skall hyra en lägenhet i andra hand och kontraktet kommer att vara 9 mån. Vad är det som gäller för min del gällande uppsägningstid? Tack
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med att det i din fråga framgår att ni kommer avtala om en hyreslängd om nio månader kommer jag, när jag besvarar din fråga, utgå från hur reglerna ser ut kring hyresavtal ingågna för bestämd tid.

Hyresavtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. Om hyresavtalet har varat i mer än nio månader måste dock avtalet sägas upp för att upphöra att gälla. Detta är dock inte aktuellt i ditt fall så länge hyrestiden inte överskrider nio månader (12 kap 3 § 2 stycket Jordabalken).

Avser hyresavtalet en bostadslägenhet så har du, som hyresgäst, möjlighet att säga upp avtalet i förtid. Oavsett hyrestid eller uppsägningstid som avtalats har hyresgästen alltid rätt att säga upp avtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast tre månader från uppsägningen (12 kap 4 § Jordabalken).

Som svar på din fråga behöver du alltså inte göra någonting om hyrestiden inte överstiger nio månader och skulle du vilja säga upp avtalet i förtid så kan du göra detta med en uppsägningstid på tre månader.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?