Uppsägningstid vid hyra av rum i villa

2016-05-02 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag har kontrakt för ett rum i en villa. Jag har hyrestid till den 31 december men vill flytta ut så snart som möjligt då jag inte trivs. Jag betalde en depositionsavgift på 3 månaders hyra när jag flyttade in. Avgiften ska enligt hyresägaren ska användas för att betala hyran under de 3 uppsägningsmånaderna hen skrivit in i kontraktet.På hyreskontraktet står det: "hyresgästen ska erläggas, 3 månaders förskott hyror vid kontraktsskrivningen. Dessa hyror ska användas vid uppsägningen. Uppsägningen är 3 månader".Från Hyresnämndens hemsida om privatuthyrningslagen står det dock "...hyresgästen kan säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Rätten att säga upp gäller i alla situationer. Det krävs alltså inga speciella skäl." (http://www.hyresnamnden.se/Skalig-hyra/Upplatelser-enligt-lagen-om-uthyrning-av-egen-bostad-privatuthyrningslagen/)Jag undrar ifall kontraktet inte överensstämmer med lagen? Om jag kan säga upp mig med 1 månads uppsägningstid och få tillbaka 2 månaders deposition ifall uppsägningstiden egentligen bör vara 1 månad och inte 3 som det står i kontraktet?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppsägningstid kring hyra av ett rum regleras både i Jordabalken (JB) 12 kapitlet och i Lag om uthyrning av egen bostad och huruvida du har rätt till att säga upp bostaden med en månads uppsägningstid beror på vilken av lagarna som är tillämplig på din situation.

För att L om uthyrning av egen bostad ska vara tillämplig så ska följande vara uppfyllt:

Din hyresvärd hyr ut rummet till dig privat (alltså utanför näringsverksamhet).
Du använder rummet som bostad och inte endast för fritidsändamål.
Din hyresvärd hyr bara ut till dig eller om din hyresvärd hyr ut till flera så hyrde din hyresvärd ut till dig först.
Du hyr inte rummet i andra hand.

Om samtliga punkter stämmer på din situation så har du rätt i att du kan säga upp avtalet att upphöra vid månadsskiftet en månad efter din uppsägning. Exv. om du skulle säga upp avtalet den 15 maj, upphör det att gälla den 30 juni, det framgår av L om uthyrning av egen bostad 3 §. Den rätten är tvingande till hyresgästens förmån, det innebär att ert avtal inte tar ifrån dig den rätten till den kortare uppsägningstiden enl. samma lag 2 §.

Om ert avtalsförhållande inte stämmer in på någon av de ovan angivna punkterna är JB 12 kap. istället tillämpligt. Då har du alltid möjlighet att säga upp hyresavtalet till att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen om ni inte avtalat om kortare tid. Det framgår av JB 12 kap. 5 §.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med frågor om din hyresrätt är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Vänliga hälsningar

Anton Walfridsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Tack så mycket för svaret! Dock fick jag inte svar om depositionsavgiften. Om jag har rätt att kräva tillbaka 2 månaders deposition då hyresavtalet säger att depositionen kommer att användas för att betala uppsägningsmånaderna. De 3 månaderna som alltså endast bör vara 1 månad då ovanstående kriterier är stämmer.
2016-05-02 23:24
Tack själv! Hyresvärden har ingen rätt att behålla depositionen som betalning för hyror efter att hyresförhållandet har upphört att gälla. Vänlig hälsning Anton Walfridsson
2016-05-03 01:12
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1771)
2020-10-29 Hyreslagen eller privatuthyrningslagen?
2020-10-28 Uppsägning vid olovlig andrahandsuthyrning
2020-10-26 Kan jag få behålla hyresrätten trots många sena inbetalningar tidigare om jag betalar den nuvarande hyresskulden inom 3 veckor?
2020-10-25 Uppsägningstider för andrahandshyresgäst

Alla besvarade frågor (85590)