Uppsägningstid vid hyra av bostad

FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående hyresavtal.Jag flyttade in i ett hus på landet och ägaren bor själv på gården men i ett annat hus.Vi har aldrig skrivit något avtal och jag har bara swishat hyran varje månad. När vi kom överens om att jag skulle ta huset och flytta in så sa hyresvärden ingenting ang uppsägningstid eller liknande.Jag har då skött huset och även klippt gräs och andra saker åt ägaren på mark som ej tillhör huset jag bor i.Nu så sa jag upp huset i december och ska nu flytta den 1 februari och då säger hyresvärden att jag har 3 månaders uppsägning? Kan han verkligen kräva det? Eftersom vi aldrig ens nämnt något ang detta? Måste jag betala hyra för februari och mars ändå?Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I detta fall föreligger endast ett muntligt avtal då ett skriftligt inte har upprättats. Det framgår inte heller av det muntliga avtalet vad som gäller vid uppsägning av lägenhet. På grund av detta får man ta stöd av de regler som finns kring just hyra av bostad för att utreda huruvida en tremånaders uppsägningstid gäller eller inte. 12 kap. jordabalken (JB) behandlar just hyresavtal.

Av 12 kap. 3 § 1 st. JB framgår att hyresavtal kan ingås på obestämd tid, alltså gälla tills vidare. I detta fall är det fråga om ett avtal på obestämd tid och avtalet löper därför tills uppsägning sker. Vidare enligt 12 kap. 4 § 1 st. 1 p. JB är uppsägningstiden för bostad 3 månader om inte annat har avtalats.

Då det i hyresavtalet inte framgår något om uppsägning är det lagen som efterföljs. Detta innebär att uppsägningstiden för den bostad du hyrt är 3 månader och hyra måste därför dessvärre betalas även i februari och mars.

Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?