Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Hej!

Jag har en fråga angående uthyrning i andrahand.

Jag äger en bostadsrätt som jag skulle hyra ut i andrahand. Andrahandshyresgästen har påstått att vicevärden för min förening har dragit tillbaka min ansökan om uthyrning (vilket man behöver för att hyra ut i andrahand). Jag har säkerställt att föreningen inte har dragit tillbaka ansökan genom vicevärden och har fått ansökan godkänd genom två signaturer från bland annat ordförande i föreningen. Andrahandshyresgästen har därmed förmodligen ljugit. Därpå så vill inte andrahandshyresgästen hyra av mig längre trots att hen har skrivit på kontrakt som är undertecknat av båda parterna. Påskriften av kontraktet skedde den 18 Juni, (2021-06-18). Påbörjan av uthyrningstiden skulle inträffa den 1 Juli, (2021-07-1). Den 28 juni meddelar andrahandshyresgästen att hen inte vill hyra lägenheten. Enligt kontraktet finns den uppsägningstid på 3 månader. Är andrahandshyresgästen skyldig att betala denna uppsägningstid?

Med vänliga hälsningar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande uthyrning av bostadsrätt regleras i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen).

Uppsägningstid för andrahandshyra av en bostadsrätt

Det är möjligt att avtala om en annan uppsägningstid om det är till hyresgästens fördel (2 § privatuthyrningslagen). Ett hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, dock kan ett sådant avtal även sägas upp före den bestämda tidpunkten (3 § första stycket privatuthyrningslagen). Oavsett vad som har avtalats har hyresgästen rätt till en månads uppsägningstid, medan hyresvärden har tre månaders uppsägningstid (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Här gäller alltså att din hyresgäst kan säga upp kontraktet till upphörande med en uppsägningstid om en månad, det krävs vidare ingen konkret anledning för uppsägning av ett hyreskontrakt. Sammantaget innebär detta att hyresgästen är skyldig att betala en månadshyra, dvs. för juli månad.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson BandelinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo