Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning

Hej, vår dotter har hyrt ut sin lägenhet mellan den 1/9-20 till 31/8-21 men en månads uppsägning. När hon frågade hyresgästen om hon ville bo kvar ytterligare ett år sa hon att hon inte ville. Hon ville vara kvar till den sista augusti pga hon fått en ny lgh från den 1/9. Min dotter har nu en ny hyresgäst som hon har fått till den 1/9-21 men nu kommer hennes första hyresgäst och säger att hon tänker flytta ut den 1/8-21 vilket då ställer henne på ända. Hon får då stå med sin lgh outhyrd i en månad. Kan hon neka henne att flytta ut? Då hon tidigare sagt att hon inte kan flytta tidigare än den sista augusti? Min dotter är student därav uthyrningen.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyra finns bland annat i den s.k. hyreslagen (12 kap. jordabalken (JB)) och i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Av frågan framgår inte om din dotter hyr ut en hyresrätt eller bostadsrätt i andra hand. Reglerna om uppsägning skiljer sig, därmed kommer jag fortsättningsvis att dela upp mitt svar i två olika delar.

Uppsägningstid för andrahandshyra av en hyresrätt

Frågan regleras i hyreslagen (12 kap. JB). Om hyrestiden är längre än tre månader gäller att uppsägning ska ske tre månader i förväg (12 kap. 4 § andra stycket p.3 JB). Det är dock möjligt att hyresvärd och hyresgäst avtalar om en annan uppsägningstid än den som gäller enligt hyreslagen, om det skulle vara till hyresgästens fördel. Det som gäller är alltså tre månaders uppsägningstid från båda parter. Hyresgästen kan alltså säga upp kontraktet till upphörande och har då en uppsägningstid om 3 månader.

Uppsägningstid för andrahandshyra av en bostadsrätt

Om det är uthyrning av en bostadsrätt gäller reglerna i privatuthyrningslagen. I likhet med hyreslagen är det möjligt att avtala om annat om det är till hyresgästens fördel (2 § privatuthyrningslagen). Ett hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, dock kan ett sådant avtal även sägas upp före den bestämda tidpunkten (3 § första stycket privatuthyrningslagen). Oavsett vad som har avtalats har hyresgästen rätt till en månads uppsägningstid, medan hyresvärden (din dotter) har tre månaders uppsägningstid (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Här gäller alltså att hyresgästen kan säga upp kontraktet till upphörande med en uppsägningstid om en månad.

Sammanfattningsvis

Svaret beror på om det rör sig om en hyresrätt eller bostadsrätt. Om ett tidsbestämt avtal har ingåtts har hyresgästen möjlighet att säga upp avtalet för upphörande tidigare än vid avtalstidens slut. Vid hyra av hyresrätt har hyresgästen en uppsägningstid om tre månader, medan uppsägningstiden är en månad vid hyra av bostadsrätt. Om din dotter hyr ut sin bostadsrätt har alltså hyresgästen enligt lag rätt att säga upp hyresavtalet för upphörande med utflytt 1/8-21.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson BandelinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”