Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning

2018-10-05 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Uppsägningstid vid andrahandsuthyrningVad gäller för uppsägningstid för HYRESGÄSTEN vid ev. önskan om tidigare avflyttning än 19-06-30 avseende nedanstående kontrakt? I kontraktet står under rubriken...."Hyresavtalets giltighetstid och uppsägningstid" alt. 2: Tidsbegränsat avtal Fr.o.m. 18-07-01 T.o.m. 19-06-30 Hyresavtalet upphör att gälla vid hyrestidens utgång. Den som hyr bostaden ska då flytta utan uppsägning. OBS! Detta alternativ kan endast användas om hyrestiden är längst nio månader eller om uthyrningen faller inom privatuthyrningslagen om uthyrning av egen bostad exempelvis bostadsrätt eller villa.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga om andrahandsuthyrningen gäller en hyresrätt eller en bostadsrätt. Därför redogör jag för båda alternativen.

Om avtalet gäller en hyresrätt

Hyreslagens regler (12 kapitlet jordabalken) gäller när en hyresrätt hyrs ut i andra hand.

Hyresavtal på bestämt tid upphör av gälla vid hyrestidens utgång (3 § 2 st hyreslagen) om inte annat har avtalats. Om hyresförhållandet varat i mer än 9 månader i följd, ska avtalet alltid sägas upp för att upphöra. Avtalet i din fråga är på 12 månader, vilket innebär att det måste sägas upp för att upphöra.

En hyresgäst till en bostadslägenhet har dock alltid rätt att säga upp hyreskontraktet vid månadsskiftet som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen (5 § hyreslagen). Denna regel är tvingande och innebär att hyresgästen alltid har rätt till en tre månaders uppsägningstid. Rätten gäller även när parterna avtalat om en bestämd tid. Hyresgästen har alltså tre månaders uppsägningstid om avtalet gäller en hyresrätt.

Om avtalet gäller en bostadsrätt

Lag om uthyrning av egen bostad är tillämplig om det är en bostadsrätt som hyrs ut i andra hand. Här skiljer sig reglerna något åt gällande uppsägningstid.

Om avtalet är skrivet på bestämd tid upphör det automatiskt att gälla när hyrestiden löper ut, utan att det behöver sägas upp (3 §). Även ett avtal på bestämd tid kan sägas upp i förtid. För hyresgästen gäller en uppsägningstid om en månad och för hyresvärden (bostadsrättshavaren) gäller en uppsägningstid om tre månader (3 § 2 stycket). En uppsägning räknas alltid från nästkommande månadsskifte. Om avtalet gäller en bostadsrätt som hyrs ut i andra hand har hyresgästen därmed en uppsägningstid om en mån.

Här kan du läsa mer om hyrestid och uppsägningstid.

Vänligen,

Louise Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (493)
2019-04-20 Otillåten andrahandsuthyrning av lokal
2019-04-20 Min inneboende vill folkbokföra sig på min adress, påverkar det hyresförhållandet på något sätt?
2019-04-18 Vad ska man tänka på när man hyr ut sin hyresrätt i andra hand?
2019-04-16 Är en inneboende skyldig att städa vid utflyttning?

Alla besvarade frågor (68021)