Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning

2017-11-07 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Jag har av styrelsen fått ett godkännade att hyra ut min bostadsrätt i andrahand.Tiden 2018-01-01 - 2018-12-31.Hur lång uppsägningstid gäller för hyresgäst och bostadsrättsinnehavare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då detta rör en andrahandsuthyrning av bostadsrätt så är lagen om uthyrning av egen bostad tillämplig och till viss del även bostadsrättslagen, paragrafer som hänvisas till nedan går att finna under länkarna ovan.

En förutsättning för att du ska å hyra ut din bostadsrätt i andra hand är att du har styrelsens samtycke, vilken framgår av 7 kap. 10 § bostadsrättslagen. Men detta har du nämnt att du redan har så inga problem föreligger då för uthyrningen, vi kan då gå in på uppsägningstiderna.

Jag har förstått det som att du ska hyra ut din bostadsrätt under de datum du nämnt, men om det skulle vara så att detta inte stämmer utan att du hyr ut din bostadsrätt på obestämd tid så kommer jag även att gå igenom detta lite kort.

Uppsägningstid vid uthyrning på bestämd tid
Om du hyrt ut din bostadsrätt under bestämd tid så följer av 3 § (lagen om uthyrning av egen bostad) att avtalet upphöra att gälla vid hyrestidens slut. Däremot kan avtalet även sägas upp före denna tidpunkt, men i sådant fall måste hyresvärden och hyresgästen beakta den uppsägningstid som gäller för uthyrning på obestämd tid (se nedan) Även detta följer av 3 §, första stycket.

Uppsägning vid uthyrning på obestämd tid
Har avtalet ingåtts på obestämd tid måste detta sägas upp för att upphöra att gälla även detta följer av 3 §, första stycket, (lagen om uthyrning av egen bostad). Därefter följer av andra stycket att du som hyresvärd får säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid: "månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen" (om inte en längre uppsägningstid avtalats).
Om det däremot är hyresgästen som säger upp avtalet så får detta göras med en månads uppsägningstid: "månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen". Även detta följer av paragrafens andra stycke.

Avtalsvillkor som är sämre än bestämmelser som följer av denna lag och därmed till nackdel för hyresgästen, är utan verkan. Man kan alltså inte avtala om sämre villkor är som följer av lagen. Se 2 § (lagen om uthyrning av egen bostad).

Jag hoppas detta ger svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (710)
2021-09-22 Vad gäller vid uppsägning enligt privatuthyrningslagen?
2021-09-20 Är privatuthyrningslagen dispositiv?
2021-09-05 Kan jag polisanmäla hyresgäst för utebliven hyra?
2021-08-29 Hyra ut studentlägenhet i andra hand

Alla besvarade frågor (95782)