Uppsägningstid utan att det avtalats?

2019-12-26 i Avtal
FRÅGA
Min flickvän har hyrt en boxplats i ett stall för sin häst. Innan hästen flyttade in ville hon få kontraktet för att läsa igenom det och skriva på. Det blev inte så, för stallägarna sköt upp det gång på gång. Hästen flyttade in, och min flickvän fortsatte att fråga om kontraktet. Hon ställde även andra frågor, för det var väldigt mycket som var otydligt med vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter som ingick. Och hon frågade dessutom om uppsägningstiden för boxplatsen. Hon fick inte något tillfredsställande svar.Så kommer dagen då hästen ska flytta ut. Hon har fortfarande inte fått läsa igenom eller skriva på något kontrakt, men stallägarna kräver en uppsägningstid på två månader. Min flickvän blev förvånad över detta eftersom de tidigare inte sagt något, och hon inte sett skymten av något kontrakt. Hon framförde detta, och stallägarna sänkte motvilligt uppsägningstiden till en månad.Har min flickvän någon skyldighet att betala? Hästen kommer flytta ut i december, men de vill ha betalt för hela januari också. Ingen information trots att hon bett om det, inget kontrakt trots att hon frågat flera gånger.Tack!
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Din fråga går att besvara med de allmänna principer som gäller för ingående av avtal. En viktig grundregel är att avtal gäller och ska hållas, detta oavsett om de ingåtts muntligt eller skriftligt. Det innebär att både sådant som sagts samt skrivits om villkoren för hyran av boxplatsen gäller.

Jag tolkar situationen som att stallägarna varken muntligt nämnt något om att en uppsägningstid ska gälla, eller ingått ett skriftligt avtal med din flickvän om en viss uppsägningstid. Eftersom det därmed varken finns en muntlig eller skriftlig överenskommelse är din flickvän inte skyldig att betala för januari, utan endast för tiden fram till hästen enligt överenskommelse flyttar ut.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1258)
2020-04-08 Automatisk förlängning av avtal, vad gäller då vid uppsägning?
2020-03-30 Kan man backa från ett muntligt avtal?
2020-03-30 Är en kopia av ett kontrakt lika juridiskt bindande som ett original?
2020-03-29 Brytande av bodelningsavtal ger rätt till hävning

Alla besvarade frågor (78795)