Uppsägningstid på hyresavtal på obestämd tid

2016-10-24 i Avtal
FRÅGA
Om det står (upplåtelse upphör vid överlåtelse av lägenhet) på ett andrahands kontrakt på bostadsrätt, innebär detta då att ägaren kan bara komma och ta lägenheten utan uppsägningstid på 3 månader, bara för han bråkat med sin fru och vill ha en lägenhet snabbt? Jag undrar nu, har han rätt till detta?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga. När det gäller hyresavtal så regleras dessa i 12 kap Jordabalken (JB). Ett hyresavtal kan gälla för bestämd tid eller obestämd tid, se 12 kap 3 § JB. Om det inte framgår någon bestämd tid av avtalet så anses hyresavtalet gälla för obestämd tid. Avtal på bestämd tid är avtal som är träffade för att upphöra vid en bestämd framtida tidpunkt.

I ditt fall så verkar det som att det avtalats om att upplåtelse upphör när lägenheten lämnas över, men det framkommer inget om någon bestämd tid hur lång tid avtalet i sig ska gälla. Även om det finns en bestämd tid i avtalet, så krävs det efter en hyrestid på 9 månader att uppsägning ska ske så att avtalet slutar gälla, se 12 kap 3§ 2st.JB.

Enligt 12 kap 4§ JB så gäller olika uppsägningstid beroende på om det är fråga om hyresavtal på bestämd eller obestämd tid. Om det inte framkommer något mer i ert avtal än det som du skrivit ovan så talar det för att det är ett avtal på obestämd tid. Enligt 12 kap 4§ 1st. JB gäller då en uppsägningstid på 3 månader. (För avtal på bestämd tid gäller andra tidsfrister, jmf. 12 kap 4§ 2st. JB).

Enligt 12 kap 6§ JB så kan ett hyresavtal omedelbart upphöra att gälla, men då är det fråga om att du har orsakat skada på lägenheten eller liknande, jmf. 12 kap 6§ JB.

Så som jag tolkar din fråga är det fråga om ett avtal på obestämd tid, vilket innebär att du har rätt till en uppsägningstid på 3 månader om inga omständigheter som räknas upp i 12 kap 6§ JB har inträffat.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp kan du boka tid med en specialiserad jurist som Lawline samarbetar med genom att klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1406)
2021-01-14 Felstavat namn på anställningsavtal
2021-01-12 Är det brottsligt att sälja något dyrare än vad man köpt det för?
2021-01-03 Kan restaurangpersonal vägra en kund en rätt om de misstänker allergi?
2021-01-01 Skyldiga att betala hyra trots uppsagt avtal innan inflytt

Alla besvarade frågor (88087)