FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt17/08/2018

Uppsägningstid för inneboende pojkvän

Min dotter köpte för några år sedan en bostadsrätt. Har bott där sedan dess. Bostadsrätten är inte belånad.

Inom kort flyttar pojkvännen in. Han är medveten om att sambolagen inte gäller här. Problemet är att dom inte kommer överens om, om förhållandet tar slut, hur lång "uppsägningstid" han ska ha. Finns någon vägledning inom juridiken?


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mycket riktigt så kommer din dotters bostadsrätt inte omfattas av sambolagen eftersom den inte införskaffades i syftet att hon och pojkvännen skulle använda den gemensamt. Din dotter och hennes pojkväns boendelösning blir därför ett rent civilrättsligt förhållande och villkoren för detta bygger på vad de kommer överens om.

Skulle din dotters pojkvän bo i bostadsrätten utan att utge någon motprestation för att han får bo där rör det sig om ett så kallat benefikt rättsförhållande. Man kan säga att varje dag pojkvännen får bo där är jämförligt med en gåva, och gåvor är i regel inte bindande innan de utgivits. Din dotter är då fri att när som helst bestämma att pojkvännen inte längre får bo kvar och någon egentlig uppsägningstid finns i så fall inte.

Om din dotter och hennes pojkvän istället ingår ett avtal om att pojkvännen ska vara inneboende och betala hyra blir 12 kap jordabalken (detta kapitel kallas ofta "hyreslagen") aktuellt. Om avtalet löper tills vidare gäller enligt 12 kap 4 § jordabalken en uppsägningstid på tre månader om inte något annat avtalas. Det är också viktigt att notera att reglerna i 12 kap jordabalken är tvingande till förmån för hyresgästen. Skulle en längre eller kortare uppsägningstid än tre månader vara avtalad gäller ändå lagens uppsägningstid om detta är mer förmånligt för din dotters pojkvän.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare