Uppsägningstid för inneboende och möjligheterna att få till kortare uppsägningstid än tre månader.

Hej

Jag har varit inneboende sedan 6 oktober 2017. I kontraktet står det 6/10-2017-5/10-2018 med 3 månaders uppsägningstid från vardera sida. Muntligen så har jag bott kvar mellan 6/10-31/10. Den 31/10-2018 fick jag en skriftlig uppsägning och utflyttning ska ske den 31 januari 2019. Denna uppsägning har jag skrivit på och accepterat.

Jag vill gärna fortsätta vara inneboende. Min hyresvärd / den jag är inneboende hos kan tänka sig det men tycker att 3 mån uppsägnings tid är för lång tid (kan ju bli nästan 4 om man säger upp i början på en månad.

Kan man skriva något papper oss i mellan där jag godkänner detta? dvs 1 mån uppsägning från vardera sida även fast jag bott längre än 9 månader och även fast det inte är tidsbestämt?

mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppsägningstid vid hyresavtal som gäller för obestämd tid.

Jag antar den aktuella bostaden är en bostadsrätt eller ägs av din hyresvärd och inte en hyresrätt. Baserat på detta är lagen om uthyrning av egen bostad tillämplig. Både hyresvärden och hyresgästen får säga upp hyresavtalet men uppsägningstiderna skiljer sig. Om du som hyresgäst säger upp avtalet gäller en månads uppsägningstid. Ifall din hyresvärd säger upp avtalet gäller istället tre månaders uppsägningstid (3 § andra stycket lagen om uthyrning av egen bostad). Avtalsvillkor som är till nackdel för dig som hyresgäst är utan verkan (2 § lagen om uthyrning av egen bostad).

Tidsbestämt hyresavtal

För att uppnå den effekt ni önskar skulle ett tidsbestämt avtal på en månad möjligtvist vara passande. Ett tidsbestämt hyresavtal upphör att gälla vid hyrestidens slut och du har inte heller någon rätt till förlängning av hyresavtalet utan hyresvärdens samtycke (3 § första och tredje stycket lagen om uthyrning av egen bostad). Det som skulle behövas är alltså att ett nytt tidsbestämt hyresavtal skrivs varje månad. Detta kan dock leda till en osäker boendesituation för dig eftersom hyresvärden kan bestämma sig för att inte förnya hyresavtalet vid hyrestidens slut och då råder ingen uppsägningstid.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexander Ekegård BallinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000