Uppsägningstid för hyra av stall

2020-07-18 i Avtal
FRÅGA
Hej, min sambo hyr en stallplats utav en privatperson som hon sade upp den 3juli och hästen flyttades den 4juli. Vi undrar hur många dagar i augusti uthyraren har rätt till hyra för.I kontraktet står följande om hyran och uppsägningen:"Stallhyran ligger på 1000kr i månaden per box. Förskottsbetalning innan månadsskiftet till angivet bankkonto/swish.Uppsägning av stallplats görs 1 månad innan flytt!"Vi hoppas på snabb återkoppling ang. detta.Mvh Madeleine via sambo.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om ni ska betala hyra för hela augustimånad.

Avtal mellan privatpersoner regleras framförallt av avtalsrättsliga principer. Huvudregeln är att avtalet ska hållas (principen om pacta sunt servanda).

Avtalet måste tolkas för att avgöra vad som blir gällande. Vid tolkning av avtal är den gemensamma partsavsikten central. Gemensamma partsviljan betyder att det ni båda är införstådda och har kommit överens om är det som gäller. När det finns ett skriftligt avtal (som i detta fall) presumeras det skriftliga avtalet utgöra den gemensamma partsviljan.

I detta fall

Utifrån den informationen jag har fått finns det en stor risk att ni kommer att behöva betala hela augusti hyra. Anledningen är att ni sade upp avtalet i juli och har uppsägningstid på en månad. När ni betalar hyran i förskott har ni redan betalat hyran för hela juli, innan ni sade upp hyresavtalet. Det innebär att uppsägningstiden löper under augustimånad.

Ifall ni är missnöjda med detta borde ni prata med hyresvärden och försöka nå en överenskommelse. Det finns dock en begränsad chans att det kommer att ge utslag, eftersom ni har ingått ett skriftligt avtal och således har en gemensam partsavsikt.

Vänliga hälsningar,

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1431)
2021-03-03 Vad krävs för att ett avtal som ingåtts via en smartphone ska bli bindande?
2021-02-27 Är det tillåtet att spela på någon annans spelkonto?
2021-02-27 Behöver jag gå till den verkstaden som försäkringsbolaget säger?
2021-02-27 Avtalslagen eller köplagen?

Alla besvarade frågor (89960)