Uppsägningstid av andrahandsuthyrd bostadslägenhet

2019-07-24 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej, bostadslägenhet hyrs ut i andrahand. Får hyresgästen säga upp avtalet tidigare än behövs. T.ex. avtalat uppsägningstid i kontraktet är 2 månader men hyresgästen skulle vilja informera hyresvärden tidigare (3 månader innan flytt).Vilka risk/fördel finns det för hyresgästen om hen informerar hyresvärden tidigare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga lagstadgade för- eller nackdelar med att informera hyresvärden tidigare än nödvändigt. Däremot kan det möjligen finnas praktiska för- och nackdelar, till exempel att hyresvärden väljer att på lagligt vis säga upp avtalet med verkan att man själv blir tvungen att lämna lägenheten tidigare än man själv velat.

Notera att det, oavsett om hyresförhållandet regleras av lagen om uthyrning av egen bostad eller 12 kap jordabalken (ofta vardagligt kallad Hyreslagen) inte är möjligt med en uppsägningstid på två månader för hyresgästen. Enligt lagen om uthyrning av egen bostad är hyresgästens uppsägningstid en månad om ej kortare tid avtalats (2 § och 3 § 2 st nämnda lag), medan hyresgästs uppsägningstid enligt 12 kap jordabalken om hyresavtalet är skrivet på obestämd tid är tre månader, och om det är skrivet på bestämd tid är (a) en dag om hyrestiden är längst två veckor, (b) en vecka om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader, (c) tre månader om hyrestiden är längre än tre månader eller (d) längre tid än enligt a–c, dock längst tre månader, om sådan längre tid avtalats (12 kap 4–5 § jordabalken).

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (560)
2020-02-12 Gemensamt eller separat hyresavtal?
2020-02-04 Tillåtet att hyra ut hyresrätt medan man bor i bostadsrätt?
2020-01-29 Andrahandshyresgästen kräver tillbaka hyra retroaktivt - är det ett kontraktsbrott?
2020-01-27 Överklaga ett styrelsebeslut till hyrenämnden

Alla besvarade frågor (77139)