Uppsägningstid andrahandsuthyrning bostadsrätt

2019-09-21 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej,Min vän har hyrt en bostadsrätt i andra hand på bestämd tid där kontraktet säger att hon inte kan säga upp hyresavtalet i förtid utan måste bo kvar och betala för hela den avtalade tiden, Stämmer detta verkligen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer att hänvisas till Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (nedan kallat privatuthyrningslagen) och dess regler om uppsägningstid.

Ett hyresavtal enligt ovan upphör att gälla vid hyrestidens slut, men får även sägas upp före denna tidpunkt, 3 § 1 st. privatuthyrningslagen. Hyresgästen har rätt att säga upp hyresavtalet att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast en månad från uppsägningen, 3 § 2 st. privatuthyrningslagen. Det har ingen betydelse att parterna i hyresavtalet har infört ett villkor som uttrycker att hyresavtalet inte kan sägas upp i förtid. Detta eftersom att bestämmelsen i 2 § privatuthyrningslagen stadgar att avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen eller den som har rätt att träda i hens ställe är utan verkan mot denne.

För att sammanfatta det hela har din vän rätt att säga upp sitt hyresavtal på bestämd tid, trots att parterna har kommit fram till att hyresavtalet inte kan sägas upp i förtid. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (551)
2019-11-30 Andrahandsuthyrning kan bli en dyr historia
2019-11-29 Olovlig andrahandsuthyrning - vem ska jag berätta för?
2019-11-28 Omfattas utyrning av företagslägenheter av de nya reglerna om andrahandshyror?
2019-11-20 Skälig hyra för andrahandshyresgäst

Alla besvarade frågor (75517)