Uppsägningstid andrahandskontrakt. Måste jag ange orsak till uppsägning?

Har en "extra" bostadsrättslgh i vår brf som jag hyr ut och nu vill säga upp hyresgästen av olika orsaker. Har ja rätt till att säga upp? Hyresgästen har bott där sedan 1/10-20 och min uppfattning är att det är 3 mån uppsägningstid fr.o.m. nästkommande mån.skifte. Måste jag ange orsak till uppsägning?

Lawline svarar

Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppsägningstid

För att bestämma hur lång uppsägningstiden ska vara måste man först undersöka om avtalet löper på obestämd tid (tillsvidare) eller på bestämd tid.

Om det är ett avtal som gäller för obestämd tid kan den sägas upp vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen (12 kap. 4 § 1 st. jordabalken).

Ett hyresavtal för bestämd tid sägas upp för att upphöra att gälla och att det är inte längre uppsägningstid avtalad ska uppsägningen ske senast tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader. Om hyrestiden är kortare än tre månader men längre än två veckor ska uppsägningen ske en vecka i förväg. (12 kap. 4 § 2 st. jordabalken).

I alla fall bör du göra uppsägningen skriftligt och skicka den med rekommenderat brev. Du ska ange vilket objekt som avses, vilka parterna är samt vid vilken tidpunkt avtalet ska upphöra. Förutom detta ska uppsägningen dessutom innehålla underrättelse att hyresgästen, om han inte går med på att flytta utan att få ersättning enligt 58 b §, inom två månader från uppsägningen ska hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling.

Orsaken till uppsägning

Du behöver inte ange orsaken till uppsägningen om hyresgästen saknar rätt till förlängning, dvs. besittningsskydd (12 kap. 45 § 1 st.p. 1-3 jordabalken).

Hyresgästen skyddas inte av reglerna om besittningsskydd om:

1.hyresavtalet avser upplåtelse av en lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande och hyresförhållandet upphör innan det har varat längre än två år i följd,

2.hyresavtalet i annat fall än som sägs i 1 avser ett möblerat rum eller en lägenhet för fritidsändamål och hyresförhållandet upphör innan det har varat längre än nio månader i följd,

3.lägenheten utgör en del av upplåtarens egen bostad,

4.hyresvärden säger upp hyresförhållandet att upphöra i förtid på den grunden att hyresrätten är förverkad och annat inte följer av 47 §, eller

5.annat följer av en sådan överenskommelse som avses i 45 a §.

I ditt fall hyr hyresgästen din bostadslägenhet i ca en månad därför är du inte skyldig att ange orsaken till uppsägningen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Orysia SichRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo