Uppsägningsgrunder för hyresvärd

2017-10-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Kan en hyresvärd komma och anklaga först en hyresgäst och kalla henne för sjuk i huvudet och håna med sin kärring och slänga ut hyresgästen direkt om inte ursäkt kommer från hyresgästen. Sen några dagar efter komma och säga att läs lappen och skriv på uppsägning av kontrakt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån omständigheterna i frågan så tolkar jag det som att du undrar huruvida hyresvärden har rätt att säga upp dig som hyresgäst.

Jag utgår från att detta gäller en bostadslägenhet.

Det föreligger givetvis ingen rättighet för din hyresvärd att uttrycka sig så som hen gjort och det går inte att grundlöst säga upp ert hyreskontrakt. Då omständigheterna i frågan är snäva och då jag inte vet mycket om ert hyresförhållande eller ert avtal, presenterar jag nedan de allmänna grunderna som gör att ett hyreskontrakt på en bostad kan sägas upp av hyresvärden:

Om hyresgästen dröjer med att betala hyran i mer än en vecka efter dagen den förfaller till betalningOm hyresgästen exempelvis överlåter hyresrätten eller hyr ut den i andra hand, utan samtycke eller tillstånd, och att hyresgästen efter tillsägelse inte rättar sig.Om lägenheten används för annat ändamål eller om hyresgästen har utomstående personer boende i lägenheten. Samt att hyresgästen inte efter tillsägelse rättar sig. Om hyresgästen är vårdslös och orsakar att ohyra förekommer i lägenheten, eller att ohyra sprids i fastigheten på grund av att hyresgästen inte underrättar om detta.Om lägenheten vanvårdas eller hyresgästen utsätter andra personer, boende i omgivningen, för exempelvis störningar, och att hyresgästen inte rättar sig efter tillsägelse. Om hyresgästen vägrar tillträde till lägenheten för hyresvärden när det föreligger rätt till det, exempelvis vid förbättringsarbete av lägenheten. Om hyresgästen inte uppfyller avtalade eller lagenliga skyldigheter, där det är av betydelse för hyresvärden. Om det förekommer form av brottslig verksamhet i lägenheten.

Detta regleras i jordabalken, 12 kap. 42 §.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Frida Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2056)
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?
2021-09-12 Hur blir man av med en hyresgäst som vägrar flytta?
2021-09-09 Uppsägningstid vid 15 månaders hyresavtal

Alla besvarade frågor (95697)