Uppsägning vid tidsbestämd andrahandsuthyrning

2017-06-28 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hejjag har hyrt ut min lägenhet i andra hand på bestämd tid 170101-170630. Står att avtalet upphör att gälla vid hyrestidens utgång utan uppsägning. OBS Detta alternativ kan väljas endast om hyrestiden är bestämd och hyresförhållandets längd sammantaget inter överstiger nio månader.Förlängning vid bestämd hyrestid gäller. Om varken förstahand eller andrahandshyresgästen säger upp detta avtal förlängs hyrestiden 1 mån för varje gång uppsägning inte sker.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller när avtalet lyder så som du har formulerat dig ovan. Jag utgår i mitt svar från att lägenheten du ska hyra ut är en hyresrätt och inte en bostadsrätt. Hyresfrågor behandlas i 12 kap. jordabalken (JB), eller hyreslagen som den ofta kallas av gemene man.

Gällande rätt
Ett hyresavtal som är ingånget för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inget annat har avtalats. Har hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd, ska dock avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § 2 st. JB). Längden på uppsägningstiden är beroende av hur länge hyresförhållandet varat. I 12:4 2 st JB hittar du vilka uppsägningstider som gäller, om inte en längre tid är avtalad.

Avtalet går före
Om det i avtalet star att uppsägning måste ske för att hyrestiden inte ska förlängas, så är det detta som gäller. Uppsägningstiden star antingen angiven i avtalet, eller så hittar du dem i 12 kap 4 § 2 st JB. Din hyresgäst har dock rätt att när som helst säga upp avtalet till det månadsskifte som infaller tidigast tre månader från uppsägningen (12 kap. 5 § JB). Denna regel är tvingande till hyresgästens fördel.

Jag hoppas detta klargjorde läget något för dig, annars är du välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?