Uppsägning prenumeration

2019-04-29 i Avtal
FRÅGA
Då distansavtalslagen gäller för prenumerationer, borde inte även uppsägning av sådan tjänst följa distandsavtalslagen, dvs att det räcker med att jag medelar att jag änskar säga upp avtalet för att det skall anses räcka. Inte ångerrätten utan mer säga upp det löpande abonnemanget.
SVAR

Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline!

Om jag tolkar din fråga rätt, så undrar du om man kan säga upp en prenumeration med stöd av distansavtalslagen (DAL). Den enda möjligheten att säga upp via DAL är ångerrätten. Den är inom 14 dagar. Har du exempelvis bundit dig över en viss tid, kan du således inte säga upp i förtid med stöd av DAL.

Filip Braun
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll