Uppsägning, hävning och utträde ur handelsbolag

2017-08-19 i Bolag
FRÅGA
Jag är delägare i ett handelsbolag med min ex-sambo. Jag vill träda ur bolaget och han har fått olika alternativ presenterade för sig, som tex driva vidare som enskild firma eller att vi säljer bolaget till en annan firma och han blir anställd. Dock väljer han att inte agera alls. Jag vill verkligen lämna bolaget. Vad har jag för val om han väljer att inte agera efter mitt önskemål? Kan jag så att säga bara lämna? Hur gör jag det och vad händer då? Eller bör jag vända mig till någon som kan likvidera firman åt mig? Vi har tyvärr inget avtal kompanjonavtal.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du hur du kan lämna handelsbolaget.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Som jag förstår det kan du inte träda ur bolaget med samtycke från din ex-sambo.

Du har då huvudsakligen två olika alternativ: du kan säga upp bolagsavtalet om det är slutet på obestämd tid och du kan häva avtalet om din ex-sambo väsentligen bryter mot bolagsavtalet.

Bolaget ska likvideras i båda fallen.

Uppsägning

Du har några alternativ för att lämna bolaget.

Jag antar att handelsbolagets bolagsavtal är slutet på obestämd tid. Avtalet gäller på obestämd tid, om ni inte har avtalat om en bestämd tid eller att bolaget ska gälla för livstid.

I så fall kan du när som helst säga upp avtalet (2 kap. 24 § andra stycket lagen om handelsbolag och enkla bolag (BL)). Att du säger upp avtalet innebär att bolaget inom sex månader efter uppsägningen ska likvideras.

Hävning

Ett annat alternativ är att du häver avtalet. Du kan häva bolagsavtalet t.ex. om den andra delägaren väsentligen åsidosätter hans skyldigheter enligt bolagsavtalet (2 kap. 25 § BL).

Även hävning innebär att bolaget likvideras. Vid hävning ska bolaget dock likvideras omedelbart.

Utträde

Du kan också träda ur avtalet om din ex-sambo samtycker till det. Som jag förstår dig är det dock inte aktuellt. Skulle så vara fallet bör du dock veta att du ändå svarar för de skulder som fanns under din tid. Du kan också riskera att svara för de skulder som uppkom efter att du avgick, om bolagets motpart inte visste eller borde ha känt till att du avgick (2 kap. 22 § andra meningen BL).

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med att lämna handelsbolag är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (768)
2022-01-16 Hur beräknas teckningskursen vid nyemission?
2022-01-12 Kan ett hyresavtal vara en del av ett inkråmsförvärv?
2022-01-11 Hur gör man en aktieöverlåtelse i ett fåmansbolag och vilka är skattekonsekvenserna?
2022-01-11 Missbruk av styrelseuppdrag

Alla besvarade frågor (98465)