FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/09/2022

Uppsägning av parkeringsplats i bostadsrättsförening

Hej jag har en fråga, vi har hyrt en hyresrätt och hyrde även då två parkeringsplatser, sedan blev vårat hus med i en ombildning och vi köpte lägenheten, alla kontrakt på parkering osv från vår tidigare hyresförening gick då över till den nya bostadsrättsföreningen och vi har haft våra parkeringsplatser kvar i ca 1 år, sedan kom en styrelse medlem i bostadsföreningen fram och sa till oss att vi kanske måste säga upp en av våran parkering OM det skulle bli slut på parkeringar och det finns efterfrågan på parkering. Har dem rätt att säga upp en av våra parkeringsplatser, bara för att någon annan vill ha en parkering? Vi har ju stått i kö tidigare när de va hyresrätt och fått godkänt att vi har 2 parkeringar. Är detta nåt dem får göra undrar jag då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag förstår utifrån din fråga som att ni för närvarande hyr två parkeringsplatser av er bostadsrättsförening. Nu har denna bostadsförening i åtanke att eventuellt säga upp en av era två parkeringsplatser i händelse av att det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser för de andra i föreningen. Med anledning av detta undrar du ifall bostadsrättsföreningen har rätt att på denna grund säga upp en av dessa parkeringsplatser. 

I händelse av en ombildning från en hyresrätt till bostadsrätt har en redan befintlig hyresgäst i princip alltid rätt att välja om denne vill att dennes hyreslägenhet ska fortsätta att vara en hyresrätt eller ombildas till en bostadsrätt (jfr 12 kap. 46 § JB och 2 kap. 8 § första stycke bostadsrättslagen). För det fall hyresgästen väljer att lägenheten ska fortsätta att vara en hyresrätt kommer åtminstone de skriftliga avtalen med den tidigare hyresvärden att fortsätta att gälla mot den nya hyresvärden dvs. bostadsrättsföreningen (7 kap. 13 § JB). Det innebär därför att om det skriftligen i hyresavtalet mellan hyresgästen och hyresvärde stipuleras att parkeringsplatsen ingår i hyran för hyresrätten så kan parkeringsavtalet sägas upp endast under förutsättning att en uppsägning inte anses vara oskäligt (SOU 1981:77 s. 202 och 12 kap. 55 § åttonde stycket JB). 

De nu angivna förhållandena gäller som sagt ifall hyresgästen fortsätter att hyra lägenheten och inte ombilda den. Saken ter sig emellertid annorlunda då hyresgästen valt att ombilda till en bostadsrätt. I dessa fall ligger det istället närmare till hands att under alla normala omständigheter betrakta en upplåten parkeringsplats som ett lägenhetsarrende (jfr 8 kap. 1 § andra stycket JB). Rätten till uppsägning av parkeringsavtalet beror då på ifall det är slutet på bestämd eller obestämd tid. 

Vad beträffar parkeringsavtal som löper på obestämd tid och alltså inte tidsbestämd, har bostadsrättsföreningen i princip alltid rätt att säga upp parkeringsavtalet till upphörande den 14 mars. Detta gäller dock under förutsättning att meddelande om uppsägning senast lämnas sex månader innan 14 mars (8 kap. 4 § andra stycket JB) och att ingen annan uppsägningstid avtalats mellan parterna.

I ditt fall 

Med anledning av att ni ombildat er hyresrätt till en bostadsrätt anses er parkeringsplats under alla omständigheter utgöra ett lägenhetsarrende. I det fallet har bostadsrättsföreningen i princip alltid rätt att säga upp ert parkeringsavtal. Vad beträffar uppsägningstiden så är den som utgångspunkt sex månader. Undantag föreligger dock om det i ert parkeringsavtal reglerats en annan uppsägningstid. 

Hoppas att du fått svar på din fråga och tveka inte att höra av dig vid ytterligare funderingar!  

Med vänlig hälsning 

Hemen YazdanfarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”