Uppsägning av inneboende som lämnar kvar egendom

2019-03-17 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag har haft en tjej inneboende hos mig. Hon ändrade sin adress 6/7-18 . Hon har lämnat kvar en massa saker i mitt hus, 13/7-18 skickade jag ett sms till henne, det är sista kontakten vi hade. Den 20/12-18 bytte jag lås i huset och den 21/12 får jag sms från henne när jag var på jobbet. Nu kommer du hit och öppnar för vi ska hämta våra saker löd smset. Jag har inte svarat henne och inte heller försökt ta kontakt med henne på annat vis. Min fråga är: Jag ska nu sälja huset, har en köpare som kan flytta in omgående, Vad gör jag med hennes saker? Det är både möbler och husgeråd bla
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Övergivande av hyresrätt

Jag tolkar din fråga som att din inneboende flyttade den 6/7-18 eftersom hon då ändrade sin adress. Enligt 12 kap. 27 § Jordabalken (JB) får en hyresvärd utan uppsägning återta lägenheten om hyresgästen övergett den. Vad som avses med övergivande beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Det ska framgå att hyresgästen inte längre nyttjar lägenheten och heller inte avser att göra det. En lägenhet anses i princip aldrig övergiven om hyresgästen fortfarande betalar hyra. Faktumet att hyresgästen har kvar sina tillhörigheter samt nyckel tyder även på att lägenheten inte är övergiven (se t.ex. NJA 2006 s. 427).

Det är svårt för mig att göra en bedömning då jag inte känner till de exakta omständigheterna. Jag utgår från att din hyresgäst betalat hyra och fortfarande haft intresse av att ha tillgång till lägenheten. Detta antagande grundar jag på att hon ville komma in redan dagen efter att du bytt låst samt att hon haft kvar sina tillgångar där.

Skulle det dock vara så att lägenheten anses övergiven tillfaller den kvarlämnade egendomen hyresvärden om den inte hämtas upp tre månader efter begäran. Om du inte uppmanar hyresgästen att hämta egendomen tillfaller den hur som helst dig 6 månader efter avflyttningen (12 kap 27 § andra stycket JB).

Eventuellt besittningsskydd

Besittningsskydd innebär att hyresgästen har rätt till förlängning av hyresavtalet trots att hyresvärden vill säga upp avtalet. Besittningsskyddet gäller dock inte när hyresgästen bor i hyresvärdens egen bostad (12 kap. 45 § p. 3 JB), så eventuellt besittningsskydd är inget du behöver oroa dig för.

Uppsägning av hyresrätten

Om ingen bestämd hyrestid avtalats, gäller hyresavtalet för obestämd tid. Det ska då sägas upp för att upphöra att gälla. Hyresvärden får säga upp ett obestämt hyresavtal att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader från och med uppsägningen. Längre uppsägningstid kan ha avtalats i hyresavtalet. Gäller hyresavtalet på bestämd tid, upphör att gälla vid hyrestidens slut. Dessa regler hittar du i 3 § Lag om uthyrning av egen bostad.

Slutsats: Om din inneboende inte anses ha övergett ditt hem, krävs uppsägning för att hon ska vara tvungen att flytta. Om hon är med på att flytta frivilligt men vägrar att hämta sakerna, råder jag dig att kontakta henne och be henne hämta sina saker. Hon verkar ju ha velat hämta sina saker tidigare. Det kan anses vara egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § Brottsbalken) att låta sin egendom ligga kvar i någons hem om man ombeds flytta på egendomen.

Det är dock viktigt att du ger henne chansen att hämta sina saker och inte hindrar henne på något sätt. Vidare får du inte göra dig av med sakerna, då det kan utgöra olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § Brottsbalken.

Ifall hon efter anmodan vägrar att hämta sina grejer i och med flytten, råder jag dig att ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Då kommer hon att uppmanas att hämta sakerna, och gör hon inte det så kommer egendomen istället hämtas av Kronofogden.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1412)
2019-08-23 Vad är skillnaden mellan nyttjanderätt och hyresrätt?
2019-08-23 Vilka skyldigheter har hyresgästen att återställa en lokal vid avflyttning?
2019-08-22 När får en hyresgäst besittningsrätt?
2019-08-22 Jag har borrat sönder en elledning i hyresrätten - Ska hyresgäst eller hyresvärd stå för kostnader förenat med skadan?

Alla besvarade frågor (72196)