Uppsägning av inneboende

2015-09-17 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej! Jag har en inneboende som bott i min lägenhet ca en månad. Enligt avtalet vi skrivit gäller en månads uppsägningstid. Tyvärr kommer vi inte överens och jag vill säga upp honom. Vad ska jag tänka på för att göra rätt? Jag är orolig för att han ska börja bråka och tex hävda tre månaders uppsägningstid. Tror inte jag står ut med detta så länge.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då man har en inneboende räknas den som hyr ut som hyresvärd och den inneboende som en hyresgäst. Frågor som gäller hyresavtal regleras i Jordabalkens (JB) 12 kap (här). Dessa regler är tvingande till hyresgästens fördel och kan alltså inte avtalas bort. Där stadgas att om hyresavtalet löper på obestämd tid kan avtalet sägas upp vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader efter uppsägningstiden. Du som hyresvärd måste alltså följa den bestämmelsen om din inneboende skulle hävda sin rätt att få bo kvar tre månader.

Vad gäller uppsägningen stadgas i JB 12 kap att en uppsägning från hyresvärden ska vara skriftlig om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen sker. Det är därmed inget krav att du säger upp din inneboende skriftligen, men är kanske att föredra ur bevishänseende om det skulle bli en tvist framöver.

Hoppas allt löser sig!

Med vänlig hälsning,

Fanny Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (625)
2020-10-02 Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt
2020-09-29 Uppsägningstid för andrahands hyresgäst
2020-09-29 Skälig hyra när man hyr bostadsrätt i andra hand
2020-09-26 På vilka grunder kan en hyresgäst sägas upp?

Alla besvarade frågor (85175)