Uppsägning av inneboende

Hej! Jag har en inneboende som bott i min lägenhet ca en månad. Enligt avtalet vi skrivit gäller en månads uppsägningstid. Tyvärr kommer vi inte överens och jag vill säga upp honom. Vad ska jag tänka på för att göra rätt? Jag är orolig för att han ska börja bråka och tex hävda tre månaders uppsägningstid. Tror inte jag står ut med detta så länge.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då man har en inneboende räknas den som hyr ut som hyresvärd och den inneboende som en hyresgäst. Frågor som gäller hyresavtal regleras i Jordabalkens (JB) 12 kap (här). Dessa regler är tvingande till hyresgästens fördel och kan alltså inte avtalas bort. Där stadgas att om hyresavtalet löper på obestämd tid kan avtalet sägas upp vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader efter uppsägningstiden. Du som hyresvärd måste alltså följa den bestämmelsen om din inneboende skulle hävda sin rätt att få bo kvar tre månader.

Vad gäller uppsägningen stadgas i JB 12 kap att en uppsägning från hyresvärden ska vara skriftlig om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen sker. Det är därmed inget krav att du säger upp din inneboende skriftligen, men är kanske att föredra ur bevishänseende om det skulle bli en tvist framöver.

Hoppas allt löser sig!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”