Uppsägning av hyresrätt på sms efter störningar

2017-10-24 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag har en hyreslägenhet som är skriven på mitt företag, används som bostad av mig eller min son, hyran är betalt utan försening.För 4 veckor sedan hade min son en fest och blev högljudda, veckan efter för jag ett sms från fastighetsägaren om att vi ska vara ute ur lägenheten inom 14 dgr, annars bär han ut möbler och byter lås. Alltså ingen varning inget skriftlig uppsägning mer än sms'et!Hade idag ett möte med honom där han erbjuder mig pengar, återbetalning av sista hyran, flytthjälp! Kan han göra så här? Om inte vad gör jag!
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler kring hyresrätter återfinns i 12 kap. jordabalken (hyreslagen).

Rätt att säga upp hyresrätt vid störningar

En hyresrätt är förverkad och får sägas upp i förtid av hyresvärden om den som använder lägenheten utsätter grannar för störningar och hyresgästen inte utan dröjsmål rättat sig efter tillsägelse (42 § första stycket 6 p. § och jfr. 25 § första stycket hyreslagen). Det är hyresgäster som svarar för den som använder lägenheten med hyresgästens tillåtelse.

Uppsägning inte giltig om tillsägelse inte skett

Hyresvärden har en skyldighet att säga till eller varna hyresgästen att omedelbart upphöra med störningen enligt 25 § andra stycket hyreslagen. Dessutom ska socialnämnden i er kommun underrättas om tillsägelsen. Om den enda åtgärd hyresvärden tagit är det sms:et du uppgett som enbart innehåller meddelande om uppsägning så är uppsägningen ogiltig. Om du däremot tar emot pengarna så har du gått med på uppsägningen. Du ska istället kontakta hyresnämnden omgående som sedan prövar och avgör denna fråga.

När tillsägelse inte behövs

Hyresvärden behöver inte ge en varning innan uppsägning om det gäller särskilt allvarliga störningar (25 § tredje stycket hyreslagen). Med särskilt allvarliga störningar menas när hyresgästen gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet, exv. oprovocerat misshandlat en granne i trapphuset (rättsfall från Svea Hovrätt 2006).

Kan hyresvärden slänga ut mig och mina möbler?

Om socialnämnden inte blivit underrättade om störningen innan sms:et skickades så måste hyresvärden bevisa att det rör sig om allvarliga störningar. Hyresvärden får inte bara slänga ut en hyresgäst hur som helst. En ansökan om handräckning och verkställighet måste skickas till Kronofogden med bevisen (bland annat att socialnämnden underrättats och att du blivit tillsagd och fått tid att rätta dig osv.) Frågan kan slutligen avgöras i tingsrätt om det inte finns tillräckliga underlag för beslut om handräckning eller om du överklagar beslutet. Det är alltså inte så enkelt att vräka en hyresgäst.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2058)
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (95785)