Uppsägning av hyresrätt från dödsbo

2019-02-25 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Om en hyresgäst avlider den 25/1, och dödsboet säger upp lägenheten 29/1, räcker det att betala hyran en gång tiil, alltså tom februari månad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När en hyresrättsinnehavare avlider träder dödsboet in i vederbörandes ställe. Dödsboet är en juridisk person som kan ha såväl tillgångar som skulder. Eftersom hyresgästen inte längre är i livet blir det dödsboet som tar över såväl rättigheter som skyldigheter för hyresrätten.

Den lag som reglerar hyresgästens rättigheter och skyldigheter är främst 12 kap. jordabalken (JB). Huvudregeln är att en hyresgäst får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen (12 kap. 5 § första stycket JB). För dödsbo finns dock ett undantag; om hyresgästen har avlidit får dödsboet inom en månad från dödsfallet säga upp avtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen (12 kap. 5 § andra stycket JB).

I förevarande fall avled hyresgästen den 25 januari och dödsboet sade upp lägenheten den 29 januari. Uppsägningen har således skett inom en månad från dödsfallet varför hyresavtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. I regel räknas med hela kalendermånader. Om en hyresgäst i normala fall säger upp en lägenhet med tre månaders uppsägningstid och uppsägningen sker den 29 januari, innebär det att en hyresgäst i det fallet betalar hyra den siste januari, februari och mars för utflytt månadsskiftet mars/april. Eftersom lägenheten sades upp av dödsboet den 29 januari ska enligt samma princip betalas hyra den siste januari och hyresavtalet upphör med "utflyttning" månadsskiftet februari/mars.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1341)
2019-05-24 Vilka handlingar är ansvargrundande för hyresgäst?
2019-05-23 Är jag ansvarig för skador som fanns på lägenheten innan jag flyttade in?
2019-05-23 Hur mycket ljud får man göra ifrån sig i en hyreslägenhet?
2019-05-23 Får hyresvärden säga upp avtalet på grund av husdjur?

Alla besvarade frågor (69284)