Uppsägning av hyreskontrakt

Jag hyr ut en bostadsrätt till en hyresgäst.

Jag vill bli av med hyresgästen och sälja bostadsrätten.

* Vi har ett standardkontrakt som gäller från "1 april 2012 - tills vidare". Det står inget om uppsägningstid.

* Hyrsegästen bodde i lägenheten när den förvärvades. (hon har bodd där i 40+ år)

* Vi har sedan januari 2014 upplyst hyresgästen om att vi vill sälja lägenheten och då hon inte vill köpa, bett henne att se sig om efter annat boende.

Hur kan jag gå tillväga för att säga upp min hyresgäst?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först gå igenom gällande rättsläge och sedan ge dig en sammanfattning och rekommendation av hur du bör gå tillväga.

Gällande rättsläge

Tillämpliga regler när det handlar om uthyrning av bostadsrätter är 12 kap. jordabalken (även kallad "hyreslagen") samt i vissa fall även lag om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen).

Privatuthyrningslagen är en lex specialis och det innebär att om det finns regler i privatuthyrningslagen och i 12 kap. JB som är motstridiga så ska privatuthyrningslagen gälla, se 1 § 2 st. privatuthyrningslagen.

Enligt 12 kap. 4 § JB ska sett hyresavtal som löper på obestämd tid sägas upp för att upphöra att gälla. När det gäller bostadslägenhet så upphör avtalet att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Samma sak gäller enligt 3 § 2 st. privatuthyrningslagen.

En uppsägning ska även vara skriftlig om hyresförhållandet varat i längre än tre månader, 12 kap. 8 § JB.

Rekommendation

Du bör alltså meddela din hyresgäst skriftligen att du har för avsikt att säga upp hyresavtalet. Då kommer hyresgästen ha en uppsägningstid på ca tre månader (beroende på när du säger upp avtalet). Exempelvis om du säger upp avtalet idag den 10 november 2016 så upphör avtalet att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, alltså 28 februari 2017.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”