Uppsägning av hyresgäst i enfamiljshus

2017-02-16 i Hyresrätt
FRÅGA
Har ett enfamiljshus med 2 lägenheter. Nu skall vi sälja huset eller eventuellt flytta in själv eller ett barn. På hyreskontraktet står uppsägningstid 3 mån. Den ena hyresgästen har bott där under mer än 10 år. Nu vill man inte flytta, så vad skall vi göra. Källaren med torkrum är en enda röra och blir inte upprymd trots tillsägelse. Man har skaffat en torktumlare (utan lov) som släpper ut ånga i källaren, så att fukten rinner på fönstren. Har sagt ifrån att torktumlaren inte får användas, men utan resultat. Även runt huset är det belamrat med diverse, och det ser förskräckligt ut. Vad kan vi göra??
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om hyresförhållanden finns i 12 kap. jordabalken (JB), även kallad hyreslagen.

Bostadshyresgäster har som huvudregel rätt till förlängning av avtalet om inte något undantag i JB 12 kap. 46 § är tillämpligt. Ni måste i er uppsägning åberopa någon av de grunder som listas i punkter i paragrafen. Det görs alltid en avvägning mellan ert och hyresgästens intresse vid bedömningen av om hyresgästen ska tvingas flytta. I ert fall ser jag främst två alternativ för er att säga upp er hyresgäst.

1: Paragrafens sjätte punkt gäller om avtalet gäller en lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus. Ert intresse som hyresvärd väger i regel över om lägenheten behövs som egen bostad eller om huset ska säljas. Om hyresförhållandet varat lång tid kan det krävas att en ersättningslägenhet anvisas, se t.ex. RBD 7:84 där hyresgästen bott i lägenheten i 36 år. Om hyresgästen vetat om era planer på att ta över huset spelar det roll för intresseavvägningen, liksom om flyttningskostnaderna ersätts. Jag skulle råda er att använda denna grund i första hand.

2: Paragrafens första och andra punkt kan användas om hyresgästen förverkar hyresrätten eller åsidosätter sina förpliktelser i tillräckligt hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas. Jag tänker här på att hyresgästen olovligen har skaffat en torktumlare, särskilt om det finns ett förbud i avtalet, samt att hyresgästen inte verkar hålla hyresrätten i gott skick.

Om ni säger upp avtalet med hyresgästen och denne vägrar flytta, måste ni enligt JB 12 kap. 49 § hänskjuta tvisten till hyresnämnden senast en månad efter hyrestidens utgång. Hyresgästen får då bo kvar till dess att frågan är avgjord.

Jag hoppas att svaret hjälper er att få ordning på situationen.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2017)
2021-07-29 Ansvarar hyresvärden för att sätta upp namn på postlådan?
2021-07-29 Hyresvärds betalningskrav
2021-07-28 Andrahandsuthyrning vid studier på annan ort
2021-07-28 Uppsägning av hyresavtal innan tillträde.Uppsägning av hyresavtal innan tillträde.

Alla besvarade frågor (94363)