Uppsägning av hyresavtal enligt privatuthyrningslagen

FRÅGA
Min svärmor äger två hus varav ett hon själv bor i och det andra hyr hon ut.Hon vill nu hyra ut det andra huset till sin son då han är i behov av bostad. Hur kan hon gå tillväga, kan hon säga upp hyresgästen på grund av att hon vill hyra ut till sin familj.Gäller alltså inte en bostadsrätt.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Privatuthyrningslagen

Lag om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) blir tillämplig när någon hyr ut sin egen bostad. Lagen gäller när en privatperson hyr ut till exempel sin villa, ägarlägenhet eller bostadsrätt. Hyresavtalet måste ha ingåtts efter den 1 februari 2013 för att lagen ska gälla. Lagen är inte tillämplig vid uthyrning i andra hand eller om det sker i en näringsverksamhet. Lagen gäller inte heller om syftet med uthyrningen är att hyresgästen ska använda lägenheten för fritidsändamål (1 § första stycket privatuthyrningslagen). Lagen är därför tillämplig om din svärmor till exempel hyr ut en villa som används för boende till en hyresgäst (förutsatt att hyresförhållandet ingicks efter den 1 februari 2013).

Har hyresgästen ett besittningsskydd?

När privatuthyrningslagen är tillämplig har inte hyresgästen något besittningsskydd. Hyresgästen kan därför inte förlänga hyresavtalet mot hyresvärdens vilja, såvida inget annat har avtalats (3 § tredje stycket privatuthyrningslagen).

Vilken uppsägningstid gäller?

Bestämd uppsägningstid

Ett avtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, men får även sägas upp till upphörande före denna tidpunkt (3 § första stycket privatuthyrningslagen). Hyresvärden kan säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen (3 § andra stycket privatuthyrningslagen).

Obestämd uppsägningstid

Hyresavtalet gäller för obestämd tid, om inte en bestämd hyrestid har avtalats. Ett hyresavtal på obestämd tid måste sägas upp för att upphöra (3 § första stycket privatuthyrningslagen). Hyresvärden får säga upp hyresavtalet att upphöra vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, såvida inte en längre uppsägningstid har avtalats (3 § andra stycket privatuthyrningslagen).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?