Uppsägning av hyresavtal vid vanvård

2016-01-25 i Hyresrätt
FRÅGA
Kan man säija upphyresavtal , om hyres gäst van söter lägenheten.?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om hyra av bostad finns i 12 kap. JB. Vad gäller uppsägning av hyresavtal i förtid anges i 42 § följande.

- Hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid,
6. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller hyresgästen eller någon annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, åsidosätter något av det som ska iakttas enligt 25 § vid användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn som krävs enligt nämnda paragraf och rättelse inte utan dröjsmål sker efter tillsägelse,

Ett hyresavtal kan således sägas upp på den grund att hyresgästen vanvårdar lägenheten.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1648)
2020-05-31 Får en hyresvärd vräka en och stänga av el och vatten utan att koppla in kronofogden
2020-05-31 Fråga om man kan ha inneboende vid längre utlandsvistelser
2020-05-31 Hyra ut i andra hand vid avtjänande av fängelsestraff
2020-05-31 När ska hyresavtalet upphöra vid uppsägning

Alla besvarade frågor (80705)