Uppsägning av hyresavtal vid konkurs eller likvidation

2015-03-06 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,Jag har en kund, ett aktiebolag. Bolaget hyr en lokal och hyresavtalet säger att de är bundna tom 2018-09-01. Bolaget har sedan 2014-04-30 haft förbrukat eget kapital och när den andra kontrollbalansräkningen skulle upprättas nu 2014-12-31 visade det sig att det inte var återställt. Vad händer med hyresavtalet vid konkurs alternativt likvidation?Hälsningar Elin
SVAR

Hej Elin! Tack för din fråga.

Eftersom det rör sig om ett kommersiellt hyresavtal har konkursboet rätt att säga upp avtalet vid konkurs, oavsett hyrestid. För dig som hyresvärd gäller att du har rätt att säga upp avtalet om inte hyresgästen ställer en sådan säkerhet för återstoden av hyrestiden att du skäligen kan nöja dig med den. Det krävs också att sådan säkerhet ställs inom en månad efter din anmodan. Utöver detta krävs också att inte konkursboet förklarar sig vilja svara för hyresgästens (alltså konkursbolagets) skyldigheter under hyrestiden. I en sådan situation får du nämligen en s k massafordran mot konkursboet, vilket innebär att du blir först med att få betalt i konkursen.

Vad gäller likvidation är bolaget då fortfarande bundet av avtalet. Det innebär att du har rätt att full betalning enligt avtalet vid skiftet av likvidationen. Om bolaget då är insolvent och inte kan betala, bör du ansöka om konkurs hos tingsrätten på den ort där bolaget har sitt säte.

Hoppas att detta har gett dig svar på din fråga.

Martin Cronsioe
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1678)
2020-07-09 Vad finns det för möjligheter om hyresrätten har för hög värme?
2020-07-08 Hyresgästens rätt att inrymma utomstående personer som inneboende
2020-07-05 Överlåtelse av hyresrätt till närstående
2020-07-04 Hur går jag tillväga för att få ersättning för skador orsakade av min hyresgäst?

Alla besvarade frågor (81780)