Uppsägning av hyresavtal via sms

2016-12-12 i Hyresrätt
FRÅGA
Kan man säga upp hyresavtal via sms? Är det en giltig uppsägning?
SVAR

Hej!

I Jordabalk (1970:994) (JB) kapitel 12 kan man läsa om uppsägning av hyresavtal.

Om hyresförhållandet varat längre än tre månader måste uppsägningen ske skriftligt. Om hyresförhållandet inte varat i tre månader finns inga formkrav för en uppsägning, 12:8 JB. För att uppsägningen ska vara giltig måste en viljeförklaring framgå. Där förklarar personen att kontraktet ska upphöra ett visst datum. Det är också viktigt att man förklarar vilket objekt som berörs och vilka avtalsparterna är.

Om avtalet varat längre än tre månader ska avtalet sägas upp skriftligt. Frågan blir då om ett sms motsvarar kravet på skriftlig form. I praxis (domslut i Högsta domstolen) har uppsägningar som skett via mail accepterats. För att vara på den säkra sidan rekommenderar jag dig däremot att säga upp hyresavtalet i en annan form än sms. Exempelvis i en skriftlig handling som kan överlämnas till hyresvärden eller hyresgästen.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Fick du svar på din fråga?