Uppsägning av hyresavtal via rekommenderat brev

2015-12-25 i Hyresrätt
FRÅGA
Fråga om uppsägning 12 kap. jordabalken (JB). Av 12 kap. 8 § fjärde stycket framgår att om den som söks för uppsägning har hemvist här i landet och det inte är fråga om en uppsägning i förtid enligt 12 kap. 42 § JB eller en sådan uppsägning som avses i 12 kap. 58 § JB, får uppsägningen sändas i rekommenderat brev. Sänds uppsägningen i rekommenderat brev, anses uppsägningen ha skett när brevet har avlämnats för postbefordran under den söktes vanliga adress. Som vanlig adress anses den adress som hyresgästen lämnat hyresvärden, under vilken meddelanden till hyresgästen ska sändas. I annat fall anses som vanlig adress den uthyrda lägenhetens adress. Undrar över detaljen "uppsägningen ha skett när brevet har avlämnats för postbefordran under den söktes vanliga adress"Är det datumet när ena parten skickat in Rek eller när dagen då posten distribuerar Rek.avin?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När du skickar ett rekommenderat brev för uppsägning enl. JB 12:8 st 4 anses uppsägningen ha skett det datum då avsändaren erhåller postkvittot. Det är alltså då du skickar brevet - och mottar kvittot för detta - som är avgörande för när uppsägningstiden börjar löpa. Det är viktigt att du sparar postkvittot som bevis.

Med andra ord är det datumet då du skickar det rekommenderade brevet som är avgörande.

Vänligen

Karl Risberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1771)
2020-10-29 Hyreslagen eller privatuthyrningslagen?
2020-10-28 Uppsägning vid olovlig andrahandsuthyrning
2020-10-26 Kan jag få behålla hyresrätten trots många sena inbetalningar tidigare om jag betalar den nuvarande hyresskulden inom 3 veckor?
2020-10-25 Uppsägningstider för andrahandshyresgäst

Alla besvarade frågor (85594)