Uppsägning av hyresavtal som löper på bestämd tid.

2017-11-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag hyr ett hus med ett tidsbestämt kontrakt(20170601-20180601)med 6 månaders ömsesidig uppsägning. Jag har sagt upp hyreskontrakten from den 31/10 2017. Har jag rätt till 3 månaders uppsägning eller är det 6 månader som gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler av intresse för att besvara din fråga finns i jordabalken (hädanefter förkortad JB).

Regler om avtal som ingåtts genom vilket ett hus upplåts för nyttjande (användning) mot ersättning finns i 12 kap JB (se 12 kap 1 § första stycket JB). Du beskriver att du har ingått ett avtal som är tidsbestämt, d.v.s. som löper från 1 juni 2017 till och med i juni 2018. Sådana avtal upphör som huvudregel att gälla vid hyrestidens utgång (12 kap 3 § andra stycket JB). En hyresgäst har dock alltid rätt att säga upp avtalet - om det avser en bostadslägenhet - med en uppsägningstid på tre månader (12 kap 5 § JB). Med bostadslägenhet avses huset du har hyrt, förutsatt att du hyr det för att helt eller till en inte oväsentlig del använda det som bostad (12 kap 1 § 3 st JB). Att ni har kommit överens om en längre uppsägningstid (6 månader) är irrelevant (12 kap 1 § femte stycket JB).

Sammanfattning

Svaret på din fråga är alltså att du kan frånträda avtalet med en uppsägningstid på tre månader. Vid kortare följdfrågor är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2104)
2021-11-30 Vem har ansvar för fasaden i en hyresrätt?
2021-11-29 Kan jag avhysa min inneboende och få betalt för skador som hen orsakat?
2021-11-29 Uppsägning av garageplats.
2021-11-29 På vilka grunder får hyresvärd säga upp ett lokalhyresavtal?

Alla besvarade frågor (97522)