Uppsägning av hyresavtal enligt lag om uthyrning av egen bostad

2018-10-16 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,Jag äger ett 2-familjshus och hyr ut den ena lägenheten (och bor själv i den andra med min familj). Vi har en hyresgäst som vi inte tycker har skött sig och sade därför upp avtalet med tre kalendermånader. Härefter har vi skrivit avtal med en ny, kommande, hyresgäst. Den befintliga hyresgästen tycker inte att vi har rätt att göra som vi nu gjort (att vi inte haft giltigt skäl att säga upp avtalet). Vad är det som gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppsägning enligt lag om uthyrning av egen bostad

Lag om uthyrning av egen bostad gäller när en bostadslägenhet upplåts för annat än fritidsändamål och upplåtaren själv äger lägenheten direkt eller indirekt. Det innebär att lagen gäller i detta fall.

Hyresavtalet gäller för obestämd tid, om inte en bestämd hyrestid avtalas. Om hyresavtalet gäller för obestämd tid, ska det sägas upp för att upphöra att gälla. Ett avtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut. Ett sådant avtal får även sägas upp till upphörande före denna tidpunkt. (se 3 § 1 stycket)

Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Hyresvärden får, utan att hyresrätten är förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats (3 § 2 stycket).

Besittningsskydd

Hyresgästen har inget besittningsskydd och har därmed inte rätt till förlängning av hyresavtalet, om parterna inte avtalat något annat (se 3 § 3 stycket).

Vad gäller i detta fall?

Tre månaders uppsägningstid gäller. Hyresgästen har inte rätt att bo kvar när uppsägningstiden löpt ut eftersom hen saknar besittningsskydd när lägenheten hyrs enligt lag om uthyrning av egen bostad. Du behöver alltså inte ange något särskilt skäl för uppsägningen.

Vänligen,

Louise Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (869)
2019-04-25 Får styrelsen vägra tillstånd för ändring i lägenheten bestående av badrumsrenovering och väggrivning?
2019-04-25 Behöver jag efterfölja ordningsregler från bostadsrättsföreningen?
2019-04-25 Varför är bud inte bindande vid budgivning på bostadsrätt?
2019-04-24 Är en årsredovisning rättsligt bindande och går den att överklaga?

Alla besvarade frågor (68195)