Uppsägning av hyresavtal

2019-03-20 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, jag är inneboende just nu och har under de sensate dygnet använt hyrevärdens eget rum en gång utan att berätta för hen. Kan hen kasta ut mig på grund av detta? I övrigt har jag betalat min hyra i tid och inte gjort något annat som inte stämmer med hyresvärdens önskemål.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyra finns i 12 kap. jordabalken (JB).

Det finns två typer av hyresförhållande; hyresavtal på obestämd tid och hyresavtal på bestämd tid. Hyresavtal på obestämd tid upphör att gälla när avtalet sagts upp medan hyresavtal på bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inget annat avtalats,12 kap. 3 § 1-2 st. JB. Eftersom det rör sig om ett hyresavtal om inneboende antar jag att ert avtal gäller för en bestämd tid (detta är det normala). Huvudregeln är då att du har rätt att hyra fram till hyrestidens utgång. För att hyresvärden ska kunna säga upp avtalet i förtid måste hyresrätten anses förverkad. I 12 kap. 42 § finns en uppräknad lista på omständigheter som kan föranleda att hyresrätten blir förverkad. Situationen att du använt hyresvärdens rum en gång är inget som gör att hyresrätten blir förverkad. Hyresvärden kan således inte säga upp hyresavtalet i förtid.

Hyresgästen har normalt sätt även ett direkt besittningsskydd som innebär att hyresgästen har rätt till förlängning av hyresavtalet, enligt 12 kap. 46 § JB. Detta besittningsskydd gäller dock inte för upplåtelse av bostadslägenheter när lägenheten utgör en del av upplåtarens egen bostad enligt 12 kap. 45 § 1 st. 3 p. JB. Eftersom du är inneboende omfattas du således inte av besittningsskyddet. Detta innebär att hyresvärden kan välja att inte förlänga ditt hyresavtal efter det att hyresavtalet gått ut.

Sammanfattning: Hyresvärden kan inte säga upp hyresavtalet i förtid däremot kan han välja att inte förlänga hyresavtalet efter att det gått ut.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Therese Wibrink
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1386)
2019-07-16 Är hyresvärden skyldig att utrota ohyra i lägenheten?
2019-07-16 Hyresgästs ansvar för att öppet fönster lossnat när hyresgästen inte varit hemma
2019-07-16 Säga upp andrahandshyresgäst pga utebliven hyresbetalning
2019-07-16 Är det möjligt att ärva en hyresrätt?

Alla besvarade frågor (71168)