Uppsägning av förråd i bostadsrättsförening

2018-10-20 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Vi har sedan ca 10 år hyrt del i större och med andra personer delat och kodlåst vindsförråd i vår bostadsförening. Detta kostade under lång tid 500 kr per år och det var aldrig tal om hur mycket man fick förvara i detta förråd. Sedan en ganska lång tid tillbaka slutade dock betalningsavierna komma och vi tänkte inte på det. Till saken hör att flera andra medlemmar i samma bostadsförening har hyrt på samma vis och inte heller fått några fler avier. Prylarna står kvar. För ungefär två veckor sedan satte nuvarande styrelse upp allmänna lappar i hela huset om att man vid städdagen den 27 oktober kommer att forsla bort allt som står i detta utrymme om man själv inte hunnit ta bort det. Vi pratar alltså om en uppsägningstid om ca tre veckor, eller rättare sagt så har vi inte fått någon formell uppsägning, utan bara fått veta detta via lapparna i trapphuset. Får de göra så? Har de rättighet att forsla bort våra ägodelar? Vi är villiga att betala till och med retroaktivt om de så vill, men det tycks inte spela någon roll.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Angående förråd i bostadsrättsföreningar finns det ingen lagreglering varför det är föreningens stadgar och eventuella avtal avseende uthyrningen av förråden som ska tillämpas.

Svaret på din fråga beror således på vad som står i ett eventuellt avtal och bostadsrättsföreningens stadgar.

Om du vill att jag ser vad som står i dessa får du gärna skicka dem till mig på felicia.lundgren@lawline.se eller återkomma om du har ytterligare funderingar.

Med vänlig hälsning,

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll