Uppsägning av förhandsavtal till bostadsrätt

2015-03-30 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! vad gäller om man bryter ett förhandsavtal till bostadsrätt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder till Lawline.

Enligt 5 kap. 8 § bostadsrättslagen (1991:614) har den som tecknat ett förhandsavtal rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om någon av dessa situationer föreligger:

- Vid inflyttning upplåter inte bostadsrättsföreningen lägenheten (detta gäller inte om förhandstecknaren innehar lägenheten med hyresrätt),

- bostadsrättsföreningen har varit försumlig och upplåtelsen har inte skett inom skälig tid från den tid för upplåtelsen som utlovats, eller

- bostadsrätten blir mycket dyrare än vad som angivits i förhandsavtalet och avtalet sägs upp inom tre månader från att förhandstecknaren fick kännedom om detta. (Om förhandstecknaren däremot har biträtt ett beslut om förvärv av ett hus för ombildning till bostadsrätt, enligt 9 kap. 19 § i samma lag, upphör dock avtalet att gälla endast om det inte är oskäligt mot föreningen eller medlemmarna att avtalet upphör).

Om avtalet bryts och ingen av dessa situationer föreligger gäller den allmänna avtalsrätten. Det innebär att förhandstecknaren kan få betala de merkostnader som avtalsbrottet medför, vilket kan röra sig om kostnader för exempelvis annonsering och visning eller den förlust som bostadsrättsföreningen gör på grund av att avtalet bryts.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1059)
2020-08-04 Hur ändrar vi ägandeförhållandet för vår bostadsrätt?
2020-07-31 olika kontantinsats vid köp av bostad
2020-07-30 Vad bör bostadsrättsföreningen göra åt störningar och hur bedöms en sån?
2020-07-30 Grannar klagar på störningar som skäligen ska tålas

Alla besvarade frågor (82613)