FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt25/01/2018

Uppsägning av bostadslägenhet med anledning av dödsfall

Hej! Min svåger avled 22/1 och om vi säger upp hans lägenhet den 25/1 visst blir det då så att dödsboet betalar fram t.o.m. 28/2?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om hyresgästen har avlidit får dödsboet, inom en månad från dödsfallet, säga upp avtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen (12 kap. 5 § andra stycket jordabalken). Om du säger upp din svågers bostadslägenhet idag, endast tre dagar efter din svågers bortgång, är du mer än väl inom tidsramen på en månad och det månadsskifte som inträffar tidigast en månad från efter uppsägningen är mycket riktigt den 28/2 2018.

Jag beklagar din svågers bortgång och hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Lenita PetterssonRådgivare