FrågaAVTALSRÄTTAvtal19/04/2022

Uppsägning av borgensåtagande

Hej Jag har gått in som borgenär för ett par år sedan, för att en dåvarande vän skulle kunna få tak över huvudet till sig o sin son. Jag vill dock avsäga mig det uppdraget nu och har tagit kontakt med min tidigare vän för kontaktuppgifter till hans hyresvärd. Jag får till svar att han har "bytt" borgensman och att jag ska få bekräftelsemail efter påsk, som ska styrka att jag inte längre är aktuell. Kan det verkligen stämma? Jag får för mig att jag skriftligen måste, med rekommenderat brev, avsäga mig mitt uppdrag. Hyresvärden verkar också ha bytts ut under åren, så jag hittar inga kontaktuppgifter till aktuell person på "kontoret" att kontakta i frågan. Vore oerhört tacksam om jag kunde få lite klarhet i vad som gäller, då jag får känsla av att jag blir lurad...igen!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna besvara din fråga behöver vi vända oss till jordabalken (1970:994) [JB] 12 kap.

Vid borgensförbindelser för hyra av bostadslägenhet har du som borgensman rätt att säga upp sitt borgensåtagande (12 kap. 28a § JB). Borgensåtagandet kan däremot inte upphöra förens det har gått minst två år sedan borgensåtagandet började gälla. Utgångspunkten blir därmed den dagen du skrev på borgensåtagandet och blev tecknad som borgensman. Av din fråga framgår det att det har gått några år sedan borgensåtagandet började gälla så detta bör inte vara något problem. Vidare är du även bunden av en uppsägningstid på nio månader. Uppsägningstiden börjar löpa vid månadsskiftet. 

Vid uppsägning av borgensåtagande finns det inga särskilda krav angående hur utformningen ska vara, därför gäller istället de allmänna avtalsrättsliga reglerna för uppsägning av avtal. Avtalet i fråga är mellan dig som borgensman och din väns hyresvärd, därför måste uppsägningen riktas till hyresvärden som är den andra avtalsparten. 

Uppsägningen ska innehålla ett tydligt besked om att du vill att borgensåtagadet ska upphöra. Här ska du även ange tydligt vilken dag borgensåtagandet ska upphöra. Observera att du måste förhålla dig till uppsägningstiden. I bestämmelsen förekommer det inget krav på att uppsägningen ska ske skriftligt, däremot bör du säga upp borgensåtagandet skriftligen och även skaffa ett skriftligt erkännande av hyresvärden på att uppsägning av borgensåtagandet har skett. Detta kan komma att behövas då du som borgensman har bevisbördan på att en uppsägning har skett. 

Sammanfattningsvis, skulle jag rekommendera att du försöker ta kontakt med hyresvärden personligen och säger upp borgensåtagandet skriftligen samt ser till att du får ett skriftligt bevis på att borgensåtagandet har sagts upp.  

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Doorsa SalehyRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning