Uppsägning av bolagsavtal

2020-10-22 i Bolag
FRÅGA
Hejsan. Jag är delägare i ett Handelsbolag som jag vill lämna. Bolaget äger 1 hjullastare och 2 jordbrukstraktorer.Hur gör jag för att få betalt för min andel när de andra vägrar lösa ut mig.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Ett bolagsavtal kan slutas på både bestämd och obestämd tid. Jag kommer därför i mitt svar att redogöra för vad som gäller i såväl det fall att ni har ett bolagsavtal som är slutet på obestämd tid och det fall att ni har ett bolagsavtal som är slutet på bestämd tid.

Du har rätt att säga upp ditt bolagsavtal

Om ett bolagsavtal är slutet på obestämd tid kan du säga upp avtalet när som helst. Detta framgår av 2 kap. 24 § andra stycket lagen om handelsbolag och enkla bolag. Om inget annat framgår av avtalet kommer avtalet att anses vara slutet på obestämd tid. Detsamma gäller om det framgår av avtalet att det är slutet på obestämd tid. Ett avtal är även slutet på obestämd tid om avtalet först slöts på bestämd tid, och rörelsen fortsattes bedrivas efter avtalstidens utgång. Om bolagsavtalet innehåller ett villkor om en viss uppsägningstid så gäller detta villkor.

Om ni har ett bolagsavtal som är slutet på bestämd tid kan du säga upp avtalet till avtalstidens utgång.

Hur kan du gå vidare om de andra delägarna vägrar att acceptera din uppsägning?

Om de andra delägarna i handelsbolaget vägrar att acceptera din uppsägning kan du välja att ansöka om stämning gentemot dem i tingsrätten. Innan du tar detta beslut kan det även vara bra att kontakta någon av våra jurister, kontaktuppgifter till dem hittar du här.

Vänliga hälsningar,

Aras Tofek
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (721)
2021-05-16 Kan mina aktier tvångsinlösas?
2021-05-11 Krävs det en fullmakt om någon ska rösta istället för mig vid en bolagsstämma?
2021-04-30 Har styrelsesuppelanter samma rättigheter som styrelseledamöter?
2021-04-28 Hur fungerar en hembudsklausul?

Alla besvarade frågor (92309)