Uppsägning av avtal i förtid vid uthyrning av privat bostad

2020-04-21 i Avtal
FRÅGA
Hej!Jag har ingått ett tidsbestämt hyresavtal som löper under en period på fem månader. Detta gäller att jag kommer hyra en privatpersons bostad för att själv bo där. Perioden börjar gälla från mitten av augusti. Finns det möjlighet att säga upp detta tidsbestämda avtal i förtid, det vill säga innan det börjar gälla?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utgångspunkten vid avtal är att dessa ska hållas. Avtal som därmed ingåtts under en bestämd tid ska därmed gälla under aktuella tiden, om inte annat avtalats. Din fråga antyder dock på att du hyr en privatpersons bostad, varför jag i mitt svar kommer utgå ifrån detta.

Uthyrning av bostadslägenhet
Lagen om uthyrning av egen bostad gäller i ditt fall. Lagen gäller hyresavtal där någon hyr ut sin bostadslägenhet för annat än fritidsändamål. Eftersom du hyr en bostadslägenhet för bostadsändamål blir lagens skyddsnät aktuella i ditt fall. Det betyder att om det står något i ert kontrakt som i jämförelse med lagen är till nackdel för dig, så gäller inte det (2 § privatuthyrningslagen).

Har du rätt att säga upp avtalet i förtid?
Lagen anger att hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, däremot finns det en skyddsregel som säger att ett sådant avtal även får sägas upp till upphörande före denna tidpunkt. Du kan alltså säga upp hyresavtalet i förtid, dock med en begränsning som säger att hyresavtalet upphör att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Du kan alltså säga inte komma undan helt med att frånträda avtalet då det finns en begränsning på en månad, men du behöver inte hyra bostaden den resterande perioden.

Hoppas det var svar på din fråga,

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1363)
2020-10-21 Kan en person ångra ett muntligt uttalande/avtal?
2020-10-21 Möjlighet till avbokning trots bindande avtalsvillkor
2020-10-18 Gäller ångerrätt vid betald handpenning hos bilfirma?
2020-10-12 Vad är skillnaden mellan en generalfullmakt och en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (85316)