Uppsägning av andrahandskontrakt innan tillträde

2015-08-13 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej! Jag har skrivit på ett andrahandskontrakt som börjar gälla den 1 September. Kan min hyresvärd bryta avtalet innan jag flyttat in?
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kort svar: Nej, värden kan troligen inte bryta kontraktet innan du flyttat in.

Långt svar: Huvudregeln är att uppsägningstiden är tre månader, se 12 kap 4 § 2 st Jordabalken (1970:994), JB. Är det ett kontrakt på bestämd tid är uppsägningstiden minst en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor, en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader, tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet,

Vid speciella omständigheter aktualiseras 12 kap. 6 § JB som ger rätt att säga upp ett hyresavtal med omedelbar verkan. Situationer som faller under bestämmelsen är exempelvis hyresvärds rätt att säga upp hyresavtalet på grund av att ställd säkerhet försämras och hyresgästen ej ställer ny säkerhet med vilken värden kan nöjas, hyresvärdens rätt att säga upp hyresavtalet då hyresgästen försatts i konkurs.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (639)
2020-11-29 Kan man bara bli vräkt utan en vräkningsbesked?​
2020-11-28 Uppsägningstid andrahandskontrakt. Måste jag ange orsak till uppsägning?
2020-11-27 Har inneboende besittningsskydd?
2020-11-27 Låna ut lägenheten, är det andrahandsuthyrning eller inneboende?

Alla besvarade frågor (86870)