Uppsägning av andrahandskontrakt gällande bostadsrätt

2019-05-28 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Jag hyr ut min bostadsrätt i andra hand. Jag har skrivit kontrakt med hyresgästen fram till sista maj men med tanken att det sen ska förlängas. Nu har jag och pojkvännen bestämt att vi inte ska bo ihop varför jag behöver ha tillbaka min lägenhet och inte kan förlänga kontraktet. Har jag rätt till den från första juni eller behöver jag tre månaders uppsägningstid?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Då det är fråga om uthyrning av bostadsrätt i andra hand är lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad tillämplig, under förutsättning att du har hyrt ut den efter den 1 februari 2013. Jag antar att du har gjort det i detta fall. Lagen är tvingande till hyresgästens fördel, vilket innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen är utan verkan mot denne om inte annat anges i lagen. Detta framgår av 2 §.

Vad innebär detta för dig?

I detta fall har ni avtalat om ett hyresavtal som löper på bestämd tid och ett sådant avtal upphör att gälla vid hyrestidens slut, enligt 3 §. I detta fall krävs ingen uppsägning. Trots att det tidigare har funnits en ''eventuell möjlighet'' till förlängning anser jag att detta inte är avtalat, varför avtalet kan anses löpa ut efter den bestämda tiden. Notera att detta enbart är min tolkning av avtalet.

Om hyresgästen bor kvar i lägenheten med hyresvärdens samtycke, kan ni anses ha träffat en överenskommelse om förlängning av hyresavtalet. Detta kommer dock inte vara fallet om du klargör för hyresgästen att hyresavtalet löper ut i maj och att ingen förlängning kommer att ske.

Sammanfattning

Jag råder dig att tydliggöra för din hyresgäst att avtalet löper ut i maj och att ingen förlängning kommer att ske, detta i syfte att undvika ett eventuellt missförstånd mellan er. För mer information om detta råder jag dig att ta kontakt med Lawlines juristbyrå.

Hoppas detta gav svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1027)
2020-05-21 Fel i bostadsrätt
2020-05-20 Vad kan jag göra åt störande grannar i min bostadsrättsförening?
2020-05-20 Nyproducerad bostadsrätts boarea avviker frånval som står i avtalet
2020-05-16 Blir en medlåntagare automatiskt delägare i bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (80278)