Uppsägning av andrahandskontrakt bostadsrätt

2016-09-28 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Jag har hyrt ut min BR under hösten eftersom jag är i en annan stad denna termin. På kontraktet skrev vi uppsägningstid på 1 månad samt förlängning på 0 månader om inget sägs. Är detta ok?Ingen aning hur det är med detta men jag tar faktiskt en BR/HR-juridikkurs just nu och vi kom precis till delen om hyreslagen och de nämner att hyresvärden har uppsägningstid på minst 3 månader och det spelar ingen roll vad som står på kontraktet. Vad bör jag göra om jag vill ha tillbaka lägenheten i mitten av januari? Skickar jag min uppsägning på 3 månader nu i september eller i oktober? Och hur skickar man? Vad är ok, e-mail, post, facebook, sms etc?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förutsätter att du träffade ett avtal om att hyra ut din lägenhet efter den 1 februari 2013 och att du endast hyr ut en (1) lägenhet. I det fallet blir den förhållandevis nya ”lagen om uthyrning av egen bostad” tillämplig eftersom det är fråga om en bostadsrätt som hyrs ut i andra hand. Lagen är tvingande till hyresgästens förmån vilket innebär att den inte kan avtalas bort.

Enligt 3 § (se här) upphör ett avtal som ingås för bestämd tid att gälla vid hyrestidens slut. Ett sådant avtal får även sägas upp före denna tidpunkt. Om avtalet istället har ingåtts på obestämd tid måste det sägas upp för att upphöra att gälla.

Gällande uppsägningstiden måste du som hyresvärd enligt 3 § 2 stycket (se här), säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Säger du upp avtalet i september blir alltså din uppsägningstid oktober, november och december, och du får tillträde till lägenheten 1 januari. Eftersom lagen är tvingande till hyresgästens förmån spelar det alltså ingen roll att ni har avtalat om en månads uppsägningstid, för din del är det tre månaders uppsägningstid som gäller. Observera att uppsägningstiden endast blir aktuell om ni har avtalat om uthyrning på obestämd tid eller om du önskar att säga upp ett avtal på bestämd tid tidigare än vad ni avtalat om.

För att undvika oklarheter rekommenderar jag att skicka uppsägningen i ett rekommenderat brev där det klart och tydligt framgår från vilket datum uppsägningen gäller samt är daterat och undertecknat.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, hör gärna av dig till oss igen om du har fler frågor.

Melanie Ascough
Fick du svar på din fråga?