FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente03/01/2020

Upprättning och jämkning av testamente

Hej! Jag har precis köpt en ny bil, men saken är den att det är min mormor som står som ägare. Vi vill skriva något slags testamente så att hennes särkullsbarn inte får ta del av min bil på något vis alls ifall hon skulle gå bort under tiden jag har den kvar. Vad är det som gäller här? Hur skriver vi ett vattentätt testamente där min mormor uppger att bilen ska gå till mig och ingen annan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du nämner i din fråga rekommenderar jag er till att upprätta ett testamente som bevisar att din bil inte är ett förskott av arv från din mormor. Formkraven för att upprätta en testamente hittas i 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) är följande:

-Testamentet ska vara skriftligt.

-Två vittnen ska närvara när testamentet skrivs.

-Den som ska testamentera (vilket i ert fall är dina föräldrar) ska skriva under testamentet i vittnenas samtidiga närvaro.

-De båda vittnena ska skriva under testamentet med namn, yrke, hemvist och tid för bevittnandet, eller övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet, enligt 10 kap. 2 § ÄB.

-Vittnena ska även ha kännedom om testamentets egenskap, men behöver inte veta dess innehåll.

Alternativt är om ni hellre upprättar ett gåvobrev om att bilen inte ska anses som förskott av arv till dig. Ett gåvobrev har inga formkrav.

Observera dock att trots testamentet, kan din mormors barn jämka testamentet. Jämkning av testamentet kan bli aktuellt om det anses inskränka på din mormors barns (bröstarvingars) rätt till laglott. Genom jämkning av testamentet kan bröstarvingen erhålla sin laglott men i övrigt blir inte testamentet ogiltigförklarat. Begäran av jämkning ska framställas inom sex månader från det att ni delgivit testamentet. Om sådan begäran av jämkning inte framställs inom sex månader, har bröstarvingen inte längre möjlighet att framställa några jämkningsanspråk. Detta enligt 7 kap. 3 § ÄB.

Sammanfattningsvis kan ett testamente skydda din rätt till bilen så länge inte någon av din mormors bröstarvingar invänder mot testamentet genom jämkning. Dock kan din rätt till bilen endast inskränkas om din rätt till bilen anses inskränka bröstarvingarnas laglotter. Det vill säga, inskränka deras rätt till en viss del av arvet från din mormor. Men om testamentet om bilen inte anses inskränka din mormors bröstarvingars laglotter, är bilen skyddad. Anledningen till detta är för att laglottsskyddet är så pass stark för just bröstarvingar. Lagen skyddar bröstarvingarna så att inte dem ska kunna bli lottlösa från sina föräldrar. Om laglottsskyddet inte fanns, skulle föräldrar kunna göra sina barn eller en del av sina barn arvlösa och testamentera bort sina tillgångar hur som.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja TryggRådgivare
Hittade du inte det du sökte?