FrågaAVTALSRÄTTAvtal31/03/2017

Upprättat avtal i butik - ångerrätt

Kan jag ångra mitt abonnemang för glasögon. Enligt avtal är jag fast i avtalet 24 månader. Jag skrev på avtalet i en affär. Tackar på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Du har säkert hört talas om den gamla utslitna regeln pacta sunt servanda, med andra ord på svenska: "avtal ska hållas". Denna regel är reglerad i avtalslagen som du kan hitta här. I första paragrafen framkommer att om två personer har kommit överens om något så är den överenskommelsen bindande. Avtal kan ingås antingen skriftligt eller muntligt men är givetvis lättare att bevisa om det finns skriftligt.

Det finns en viss ångerrätt för konsumenter men denna gäller distansköp, dvs när man köper varor eller tjänster på nätet, via telefon eller hembesök. Vid dessa typer av köp har du ångerrätt på 14 dagar.

I detta fall framkommer det i din fråga att avtalet både har upprättats skriftligt och i butik. Detta innebär att det tyvärr inte går att ångra ditt köp av abonnemang, så länge inte upprättandet skett på ett oriktigt sätt enligt 3 kap avtalslagen. Exempel på då avtalet blir ogiltig är exempelvis om säljaren har vilselett dig eller tvingat eller hotat dig på något vis till att teckna avtalet.

Med vänliga hälsningar,

Mathilda RovaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning