Upprättande och förvaring av testamente

Hej!

Frågan gäller En kvinna utan barn och partner. Hon har 2 syskon.

Kvinnan äger en lägenhet och har viss övrig tillgång.

Hon vill testamentera allt till ett syskonbarn och till dennes minderåriga barn.

Dessvärre har hon svårigheter att ta sig för att kontakta jurist eller bank.

Kan hon skriva ett handskrivet testamente hemma som bevittnas av tex sina grannar eller måste hon ta någon annan kontakt?

Om hon nu kan skriva ett hemma, hur skall det då förvaras?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Upprättande av testamente regleras i Ärvdabalken 10:1. Av lagrummet framgår att det för giltigt testamente gäller skriftligt formkrav, testatorns underskrift samt att två vittnen (ex två grannar) närvarar vid upprättandet samt skriver under. Det krävs således inga ytterligare kontakter eller åtgärder för att testamentet ska få rättsligt giltighet.

Vad gäller din andra fråga är det naturligtvis så att testamentet bör förvaras på ett säkert ställe (exempelvis ett bankfack) och att någon utöver testatorn själv bör veta var testamentet finns vid testatorns död. Om testamentet förstörs eller om ingen vet var det finns är risken att testatorns vilja inte kan bevisas och genomdrivas stor.

Exempelvis familjens jurist erbjuder förvaring av testamente mot avgift (http://www.familjensjurist.se/vara-tjanster/forvaring-av-testamente-den-trygghet-du-behover).

Vänligen


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”