Upprättande av testamente vid samboförhållande

Hej

Jag har precis blivit sambo och flyttat hem till honom och vi bor i hans hus som han ägt i många år. Vi har inga gemensamma barn, jag har två sedan tidigare och han ett. Om han avlider så ärver hans son honom. Innebär detta att jag och mina barn blir ställda på gatan direkt? Finns det något man kan skriva som är giltigt enligt lag att jag och mina barn får bo kvar tills vi hittat en ny bostad?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk rätt så ärver inte sambor varandra. Detta innebär, precis som du säger, att om din sambo går bort så ärver dennes son i egenskap av bröstarvinge. Du som efterlevande sambo har dock rätt att begära bodelning enligt 8 § sambolagen (här) för att få ut hälften av samboegendomen. Som samboegendom avses den gemensamma bostaden och bohaget enligt 3 § sambolagen (här). Som efterlevande sambo har du då rätt att få egendom till ett värde av två prisbasbelopp innan arvet fördelas till din sambos bröstarvinge enligt 18 § andra stycket sambolagen (här). Det vill säga 44 500 kr * 2 = 89 000 (år 2015).

Du som efterlevande sambo har också förmånen att begära bostaden och bohaget på din lott vid bodelningen enligt 16 (här) och 18 (här) §§ sambolagen. Detta innebär dock att du kan bli tvungen att utge skifteslikvid till din sambos arvingar, det vill säga att du kan bli tvungen att behöva köpa ut din sambos son ur huset om du vill bo kvar där.

Det du och din sambo kan göra i nuläget för att underlätta situationen är att upprätta ett testamente till förmån för varandra och på så sätt kan du alltså få rätt att ärva efter din sambo. Den avlidens bröstarvinge har dock alltid rätt att kräva ut sin laglott som är halva arvslotten enligt 7 kapitlet 1 § Ärvdabalken (här). För att undvika denna situation kan du och din sambo även skriva i din sambos testamente att ni önskar att din sambos son avstår sin rätt till laglotten. Din sambos son kommer då istället att ärva med efterarv vilket innebär att han först vid din bortgång får ärva efter sin far.

Det finns alltså ingen annan giltig handling, förutom testamente, som ni kan upprätta för att du ska få bo kvar i huset tills vidare. Formkrav för att ett testamente ska vara giltigt finner du i 10 kapitlet ärvdabalken (här). Ett testamente kan du också enkelt upprätta via vår avtalstjänst (här).

Hoppas att du känner att du fick din fråga besvarad!

Vänligen,

Alexandra KristoferssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”